Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valviran strategia on uudistunut – ”Olemme valmiit toimintaympäristön muutoksiin”

Valviran strategia on uudistunut – ”Olemme valmiit toimintaympäristön muutoksiin”

10.2.2016 10:47 / Tiedote

Valviran strategia 2016–2020 on julkaistu. – Olen hyvin tyytyväinen uuteen strategiaamme, ylijohtaja Marja-Liisa Partanen toteaa. – Strategiamme nojaa vahvasti hallitusohjelmaan. Hallituksen reformit ja kärkihankkeet on otettu tarkasti huomioon. Uuden strategiamme myötä olemme valmiit toimintaympäristön muutoksiin, kuten laajaan sote-uudistukseen.

Valviran perustehtävänä on valvoa valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin. – Tämän tehtävän merkitys korostuu sote- ja hallintouudistuksissa. On erittäin tärkeää, että tunnistamme uudistuksia tehtäessä asiakas- ja potilasturvallisuusriskit, Partanen toteaa. – Meidän tehtävämme on osaltamme huolehtia asiakas- ja potilasturvallisuudesta sekä siitä, että väestön ja toiminnanharjoittajien yhdenvertaisuus taataan koko maassa. Nämä ovat valtakunnallisen lupa- ja valvontaviranomaisen tärkeimpiä tehtäviä.

Valviran uusi strategia nojaa kolmeen keskeiseen linjaukseen: Valvira toimii ennakoivasti ja reagoi nopeasti toimintaympäristön muutoksiin -linjaus tarkoittaa mm. sitä, että riskienhallinta on osa strategista suunnittelua ja operatiivista päivittäisjohtamista, Valviran johtaminen ja henkilöstön osaaminen vastaavat muuttuvia tarpeita, ja toiminnan avoimuutta lisätään järjestelmällisesti. Myös kansainvälisen toiminnan ja EU-vaikuttavuuden merkitys korostuu. Osaamista ja toimintaa kehitetään kansainvälisiä parhaita käytäntöjä hyödyntäen.

Toiminta on uudistunut digitalisaatiota hyödyntämällä ja menetelmiä kehittämällä -linjaus kiinnittää huomion prosesseihin: lupa- ja valvonta-asioiden käsittelyprosesseja uudistetaan ja automatisoidaan, ja kaikkia Valviran prosesseja ja menetelmiä kehitetään systemaattisesti.

Ennakoiva valvonta ja ohjaus ovat vahvistuneet -linjaus korostaa valvonnan uusia menetelmiä: toiminnanharjoittajien omavalvonnan tulee olla toimivaa ja ensisijaista, ohjausta ja valvontaa priorisoidaan riskinarvioinnin ja indikaattoripohjaisen valvonnan avulla, ja valvonta- ja lupakäytännöt ovat valtakunnallisesti yhdenmukaisia. Vuorovaikutus sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa on tiivistä ja toimivaa.

– Strategisten linjausten läpikantavana teemana on palveluiden asiakaslähtöisyyden vahvistaminen, ylijohtaja Partanen kertoo. – Digitalisaatio avaa meille monia mahdollisuuksia asiakasprosessien keventämiseen ja käytäntöjen yhdenmukaistamiseen. Tämä on kaikkien toimijoiden etu.

Lue lisää:

Valviran strategia 2016–2020

Lisätietoja:

Marja-Liisa Partanen, ylijohtaja
puh. 0295 209 300
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi