Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valviran strategia on uudistunut

Valviran strategia on uudistunut

11.2.2020 09:20 / Uutinen

Valviran strategia vuosille 2020–2024 on julkaistu. Strategisia valintoja on tällä kertaa tarkasteltu koko sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontatoimintaa koskevasta näkökulmasta.

”Haluamme strategiassamme korostaa sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontatoiminnan kokonaisvaltaista vaikuttavuutta”, kertoo ylijohtaja Markus Henriksson.

”Hyvin tiivis yhteistyö aluehallintovirastojen ja muiden sidosryhmiemme kanssa on onnistumisen edellytys.”

Vaikuttava valvonta varmistaa vastuullista toimintaa

Valviran perustehtävänä on valvoa valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin. Visio uudistettiin strategian päivityksen yhteydessä.

”Uusi visiomme on vaikuttava valvonta – vastuulliset toimijat”, Henriksson toteaa. ”Tällä korostamme toimijoiden omavalvonnan ensisijaisuutta. Valvontaviranomaiset tukevat ja varmistavat – tarvittaessa vakavin valvontaseuraamuksin – tätä toimijoiden omaa vastuullisuustyötä.”

Valviran uusi strategia nojaa kolmeen strategiseen painopisteeseen. Ensimmäinen painopiste, lisäämme asiakas-, potilas- ja elinympäristön turvallisuutta varmistamalla vastuullista toimintaa, korostaa uudistuneen vision tavoin omavalvonnan merkitystä.

”Valvontaviranomaisten tulee tukea ja varmistaa toimijoiden omavalvontaa ja kohdentaa resurssinsa vaikuttavaan valvontaan”, Henriksson avaa. ”Ennakointi on tärkeää: pyrimme puuttumaan asiakas-, potilas- ja elinympäristön turvallisuutta uhkaaviin asioihin ennen kuin riskit realisoituvat.”  

Toisena strategisena painopisteenä on turvata valtakunnallista yhdenvertaisuutta. Tehtävän merkitys korostuu tilanteessa, jossa Valvira ja kuusi itsenäistä aluehallintovirastoa jatkavat toimintaansa: on tärkeää varmistaa, että viranomaisten – Valviran, aluehallintovirastojen ja kuntien – lupa- ja valvontatoiminta on yhdenmukaista ja linjakasta.

Kolmas strateginen painopiste, toimintamme perustuu ajantasaiseen ja luotettavaan tietoon, korostaa laadukkaan ja yhteiskäyttöisen tiedon merkitystä.

”Sosiaali- ja terveysalan tietopohjan laatua, ajantasaisuutta ja laajuutta on tarpeen kehittää edelleen”, Henriksson toteaa. ”Haluamme myös itse tuottaa laadukasta tietoa muiden hyödynnettäväksi, ja esimerkiksi alkoholirekisteri Allun uudistus avaa alkoholihallinnon tietopohjaa avoimena datana entistä laajemmin myös muiden toimijoiden käyttöön.”

Tavoitteiden toteutuminen edellyttää panostusta henkilöstöön, digitalisaatioon, yhteistyöhön ja viestintään

Strategisten painopisteiden lisäksi Valvirassa tunnistettiin neljä niin sanottua mahdollistajaa, jotka vaikuttavat olennaisesti strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Mahdollistajiksi valikoituivat asiakaslähtöinen digitalisaatio, vuorovaikutus ja yhteistyö, avoin ja vaikuttava viestintä sekä osaava ja hyvinvoiva henkilöstö.

”Haluamme tarjota asiakkaillemme kattavasti digitalisoidut palvelut ja löytää myös uusia tapoja heidän palvelemisekseen”, Henriksson kertoo. ”Ratkaisuja etsimme yhdessä sidosryhmiemme kanssa.”

Viestinnän merkitys kasvaa jatkuvasti myös viranomaistyössä: vaikuttava valvonta vaatii myös vaikuttavaa viestintää.

”Otamme asiantuntijamme entistä tiiviimmin mukaan viestintätyöhön ja nostamme esiin myös onnistumisia ja parhaita käytäntöjä,” kertoo Henriksson.

”Kaiken toimintamme perustana on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Panostamme valmentavaan johtamiseen ja jatkuvaan oppimiseen.”

Lue lisää ja katso strategiavideo

Valviran strategia 2020–2024

Lisätietoja:

Markus Henriksson, ylijohtaja
puh. 0295 209 300

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi