Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valviran sähköistä asiointia laajennettu: vastuu ammattioikeuden hakemisesta valmistuneilla

Valviran sähköistä asiointia laajennettu: vastuu ammattioikeuden hakemisesta valmistuneilla

10.6.2020 13:18 / Uutinen

Valvira on laajentanut sähköistä asiointipalveluaan toukokuun aikana siten, että nyt myös sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillisen tutkinnon eli sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (lähihoitaja), ja hierojan/hieronnan ammattitutkinnon suorittaneet voivat hakea kyseisen ammattinimikkeen rekisteriin merkitsemistä kätevästi Valviran sähköisessä asioinnissa

Sähköinen asiointi on ollut jo aikaisemmin käytössä yliopistotutkintojen ja ammattikorkeakoulututkintojen osalta. Paperiasiakirjoja ei enää tarvita, kun Valvira saa valmistuneiden tutkintotiedot suoraan korkeakoulujen valtakunnalliseen VIRTA-opintotietopalvelun ja ammatillisen tutkinnon osalta KOSKI-opintotietopalvelun kautta. Ammattioikeutta koskevan hakemuksen käsittely hoituu palvelussa sähköisesti alusta loppuun ja ammattioikeutta koskeva päätös voidaan hakijan suostumuksella toimittaa sähköisen asiointipalvelun asiointitilille.

Aikaisemmin korkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset ovat toimittaneet opiskelijoiden puolesta Valviraan vahvistuksia tutkinnon suorittaneiden tutkintotiedoista (ns. yhteisvahvistuslistat). Yhteisvahvistuslistojen käsittelystä on jo luovuttu korkeakoulututkintojen osalta syksyllä 2019. Ammatillisten tutkintojen osalta käytännöstä luovutaan kesän 2020 aikana. Vastuu ammatinharjoittamisoikeuden hakemisesta siirtyy siten valmistuneille. Valmistuneet voivat hakea ammattioikeutta/rekisteröintiä heti valmistuttuaan, kun tutkintotiedot on merkitty VIRTA- tai KOSKI-tietopalveluun. Sähköisen asioinnin kautta hakeminen on kätevää ja hakemusten käsittely sujuu aiempaa nopeammin.

Lisätietoja:

Jenni Kangas, puh. 0295 209 532
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi