Joukko ihmisiä
Valittu osio: Valvojan vinkkelistä

Sisältöjulkaisija

null Valviran organisaatio uudistuu vuoden 2021 alusta

Valviran organisaatio uudistuu vuoden 2021 alusta

Markus Henriksson 1.9.2020 / päivitetty 1.9.2020 15:10

Valviran organisaatio uudistuu 1.1.2021. Organisaatio muodostuu jatkossa kahdesta substanssiosastosta, joista toinen keskittyy sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontatehtäviin ja toinen sote-ammattioikeuksia koskeviin hakemusasioihin sekä alkoholi-, tupakka- ja muihin ympäristöterveysasioihin. Edellä mainittujen substanssiosastojen lisäksi Valvirassa jatkaa hallinto-osasto ja viestintä ja johdon tuki.

Organisaation uudistaminen vastaa muuttuneen toimintaympäristön tarpeisiin ja mahdollistaa Valviran uuden strategian tehokkaan toimeenpanon.

Nykyinen Valviran organisaatio koostuu johdosta ja viestinnästä, hallinto-osastosta ja kolmesta muusta osastosta: terveys, oikeudet ja teknologiaosasto, terveydenhuollon valvontaosasto ja yksityiset luvat ja sosiaalihuollon valvonta -osasto. Uudistuksen myötä nykyinen terveydenhuollon valvontaosasto ja yksityiset luvat ja sosiaalihuollon valvonta -osasto muodostavat yhden uuden osaston.

Organisaatiouudistusta valmistellaan parhaillaan. Valviran henkilöstö osallistuu valmisteluun sen eri vaiheissa.

Valviran uudet osastot ja niiden johtajat

Osasto, jolla käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvonta-asioita on uusi, ja osaston johtajan virka tulee julkiseen hakuun syyskuussa.

Osaston, jolla käsitellään sote-ammattioikeusasioita sekä alkoholi- ja ympäristöterveysasioita, johtajana jatkaa johtaja Jussi Holmalahti.

Hallinto-osasto vastaa talous-, henkilöstö-, tietohallinto- ja hallintoasioista. Osaston johtajana jatkaa hallintojohtaja Ritva Kujala.

Osastojen ja niiden ryhmien tehtävät ja nimet tarkentuvat syksyn aikana, kun organisaatiouudistustyö etenee.

Uusi organisaatio mahdollistaa paremmin sote-integraatiota lupa- ja valvontatehtävissä

Tuleva organisaatio antaa hyvät edellytykset toimintatapojen ja prosessien kehittämiseen. Ennakollinen valvonta ja toiminnan aikainen valvonta tukevat kiinteämmin toisiaan uudessa organisaatiossa, kun lupa- ja valvonta-asiat ovat samalla osastolla. Tämä selkeyttää toimintaamme myös asiakkaille.

Uudessa organisaatiossa laaja-alainen asiantuntemus vahvistuu, kun sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon lupa- ja valvonta-asioita käsittelevät asiantuntijat työskentelevät samalla osastolla. Lupa- ja valvontatoiminnalla voidaan edistää sote-palvelujen integraatiota siten, että haavoittuvimmassa asemassa olevien asiakkaiden ja potilaiden oikeudet toteutuisivat nykyistä paremmin. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että kaikissa asioissamme vielä nykyistäkin herkemmin arvioidaan, koskevatko ne sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon lainsäädännön tarkoittamia asioita. Kehitämme omaa asiantuntijuuttamme muuttuvien sote-palveluiden kokonaisuuden hallinnassa ja palveluintegraation tukemisessa.

Uudessa organisaatiossa laaja-alainen asiantuntemus vahvistuu

Valvirassa olevat lautakunta- ja muut toiminnot sijoittuvat uuteen organisaatioon seuraavasti:

  • TUKIJA (valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta) pysyy hallinto-osastolla.
  • Adoptiolautakunta toimii perustettavalla sote-lupa- ja valvonta –tehtäviin keskittyvällä osastolla.
  • Sote-ammattihenkilöiden valvontalautakunta toimii perustettavalla sote-lupa- ja valvontatehtäviin keskittyvällä osastolla.
  • Raskauden keskeyttämis- ja steriloimisasioiden lautakunta (abst-lautakunta) toimii sote-ammattioikeuksia, alkoholi- ja ympäristöterveysasioita käsittelevällä osastolla.
  • Hedelmöityshoitoihin liittyvät tehtävät toimivat sote-ammattioikeuksia, alkoholi- ja ympäristöterveysasioita käsittelevällä osastolla.
Markus Henriksson

Markus Henriksson

Ylijohtaja

Kommentit (0)

Lisää kommentti
Ei kommentteja vielä.