Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valviran ohje: Lapsia ei saa pitää lastensuojeluyksikössä jatkuvasti lukittujen ovien takana

Valviran ohje: Lapsia ei saa pitää lastensuojeluyksikössä jatkuvasti lukittujen ovien takana

11.12.2013 08:16 / Uutinen

Valvira on todennut, että lastensuojen sijaishuollon toimintayksiköiden lukitsemiskäytännöissä on parannettavaa. Valvira on antanut asiasta ohjeen, jossa se muistuttaa, että lasten pitää, yhteiskunnassa yleisesti hyväksytyn vuorokausirytmin mukaisesti, voida halutessaan poistua yksiköstä sovittuaan ensin asiasta henkilökunnan kanssa.

Selvittäessään lasten itsemääräämisoikeuden toteutumista ympärivuorokautisissa sijaishuollon yksiköissä Valvira totesi, että yksiköiden henkilökunta ei aina tunnista riittävän hyvin lastensuojelulaissa kirjattujen rajoittamistoimenpiteiden ja kasvatuksellisten menettelytapojen eroja. Liikkumisvapauden rajoittaminen tai eristäminen on mahdollista vain lain edellytysten ja yksilöllisen harkinnan täyttyessä.

Lukitsemiskäytännöissä on myös huolehdittava siitä, että lapset ja henkilökunta voivat vaaratilanteessa poistua turvallisesti.

Lue koko ohje

Lisätietoja: ylitarkastaja Emilia Mustonen, puhelin 0295 209 627