Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valviran ohje: Lääkehoito sosiaalihuollon ympärivuorokautisissa toimintayksiköissä

Valviran ohje: Lääkehoito sosiaalihuollon ympärivuorokautisissa toimintayksiköissä

3.7.2013 13:24 / päivitetty 8.9.2016 12:21 / Uutinen

Lääkehoitoa toteutetaan usein sosiaalihuollon toimintayksiköissä. Lääkehoito on tällöin terveydenhuollon toimintaa ja kokonaisvastuun osalta noudatetaan samoja käytäntöjä kuin terveydenhuollon yksiköissä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä lääkehoidon työnjakoon ja työntekijöiden lääkehoito-osaamiseen. Valviran ohje 7/2013 kertaa keskeisiä toteuttamisperiaatteita, jotka ovat samat julkisille ja yksityisille toimintayksiköille.

 

Lääkehoitoa toteuttavan sosiaalihuollon toimintayksikön on laadittava lääkehoitosuunnitelma, jossa määritellään lääkehoitoa toteuttavien henkilöiden työnjako ja osaamisvaatimukset. Lääkehoidon suunnittelusta vastaa yksikön johto ja yksikön terveydenhuollosta vastaava lääkäri.

 

Ohjeessa käydään läpi, millaisiin lääkehoidon tehtäviin sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillinen koulutus antaa valmiudet ja millainen lääkehoito edellyttää erityistä lääkehoitolupaa. Kirjalliset, toimintayksikkökohtaiset lääkeluvat myöntää yksikön lääkehoidosta vastaava lääkäri osaamisen varmistamisen jälkeen.

 

Tehostetun palveluasumisen yksikössä asiakas voi päättää, järjestääkö hän lääkehoitonsa kokonaan tai osittain toimintayksikön palveluna vai muulla tavoin.

 

 

 

8.9.2016 poistettu vanhentunut linkki ja yhteystiedot