Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valviran lausunto tupakkalain muutosesityksestä

Valviran lausunto tupakkalain muutosesityksestä

29.9.2015 08:09 / Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Valviralta lausuntoa 28.9.2015 mennessä uudesta tupakkalaista, jossa ehdotetaan runsaasti muutoksia voimassa olevaan tupakkalakiin. Uudessa laissa muun muassa tupakkatuotteiden valmistajien ilmoitus- ja tutkimusvelvollisuudet laajenisivat huomattavasti. Myös tupakkatuotteiden pakkauksiin ehdotetaan pakollisia teksti- ja kuvavaroituksia.

Savukkeista ja kääretupakasta kiellettäisiin tunnusomaiset maut. Sähkösavukkeet ehdotetaan otettavaksi tupakkalainsäädännön piiriin, ja niille tulisi tiukat laatu- ja turvallisuusvaatimukset. Tupakointikieltojen ja -rajoitusten osalta ehdotetaan, että taloyhtiöt voisivat jatkossa nykyistä helpommin kieltää tupakoinnin parvekkeella. Lausunnolla olevaan lakiehdotukseen sisältyy näiden lisäksi myös muita muutoksia.

Kyseessä on pääasiassa EU-direktiivin/tupakkadirektiivin implementointi kansalliseen lainsäädäntöön. Valviran tehtäväkenttä laajenisi lakimuutoksen myötä huomattavasti erityisesti tupakkatuotteiden tuotevalvonnan osalta. Kokonaan uusina tuotevalvonnan tehtävinä olisivat sähkösavukkeiden ja kasviperäisten poltettavaksi tarkoitettujen tuotteiden (esimerkiksi yrttisavukkeiden) valvonta. Valvira tuo lausunnossa esille huolensa resurssiensa riittävyydestä ja toteaa, että ilman uusia resursseja Valvira ei pysty hoitamaan sille lakiehdotuksessa säädettyjä uusia tehtäviä.

Lisätietoja

ylitarkastaja Reetta Honkanen, puh. 0295 209 630

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi tupakkalaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta