Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valviran lausunto lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman hankesuunnitelmaluonnoksesta

Valviran lausunto lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman hankesuunnitelmaluonnoksesta

9.2.2016 13:50

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma on yksi hallituksen kärkihankkeista. Muutosohjelman tavoitteena ovat nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut. Päämääränä on varhainen puuttuminen, joka ehkäisee myöhempää lastensuojelun tarvetta. Valvira katsoo, että tämä ei saa kuitenkaan ensivaiheessa heikentää korjaavan toiminnan resursseja. Korjaavan toiminnan resurssien supistaminen on mahdollista vasta, jos korjaavien palveluiden tarve aidosti vähenee ehkäisevän toiminnan prosesseja muuttamalla.

Valviran valvontahavaintojen mukaan erityisen suuria ongelmia liittyy tilanteisiin, joissa lapsi ja perhe tarvitsevat useita eri palveluita. Erityisesti vaikeudet lastensuojelun ja mielenterveyspalveluiden yhteensovittamisessa ovat johtaneet tilanteisiin, joissa lasten edun ja oikeuksien toteutumisessa on ollut puutteita.

Muutosohjelman onnistumisen kannalta on tärkeää, että ohjelmaan saadaan sitoutettua sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen lisäksi myös opetus- ja kulttuuritoimen toimijat, erityisesti peruskoulu. Peruskoulun rooli korostuu entisestään tämänhetkisessä turvapaikanhakijatilanteessa, sillä sen merkitys osana kotouttamista on koko turvapaikanhakijaperheelle erittäin tärkeä.

Valviran lausunto koskien Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman hankesuunnitelmaa (suunnitelmaluonnos 11.1.2016) (pdf)

Lisätietoja:

Hanna Toiviainen, ryhmäpäällikkö, suunnittelupäällikkö
puh. 0295 209 619
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi