Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valviran lausunto ehdotuksista tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämiseksi

Valviran lausunto ehdotuksista tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämiseksi

17.10.2018 08:32 / Uutinen

Valvira on antanut lausunnon tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän tekemistä esityksistä lakimuutoksiksi ja muiksi toimenpiteiksi, jotka tukevat ja edistävät tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppumista vuoteen 2030 mennessä (sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 21/2018). Valvira pitää työryhmän mietintöä toimenpide-ehdotuksineen kokonaisuudessaan kannatettavana.

Erityisen kannatettavia ovat Valviran näkemyksen mukaan toimenpide-ehdotukset, jotka ovat omiaan suojaamaan alaikäisiä henkilöitä tupakka- ja nikotiinituotteille altistumiselta, kuten ehdotus tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja nikotiinipitoisten tupakan vastikkeiden myynnin ja hallussapidon ikärajojen nostamisesta 20 ikävuoteen. Alle 18-vuotiaiden henkilöiden tupakoinnin esiintyvyyttä osoittavat luvut ilmentävät, että nikotiinipitoisten tuotteiden käyttö aloitetaan usein alaikäisenä. Alaikäisten suojelemista edistävät myös toimenpide-ehdotukset tupakointikieltojen laajentamisesta ulkotiloihin ja -alueisiin, jotka ovat pääsääntöisesti alaikäisten käytössä, sekä tunnusomaisen tuoksun ja maun kieltäminen kaikista tupakkatuotteista.

Valvira kannattaa työryhmän ehdotusta tupakkatuotteiden ja nikotiininestettä sisältävien täyttösäiliöiden vähittäismyyntipakkasten standardinmukaistamiseksi (plain packaging). Tuotteiden ja vähittäismyyntipakkausten ominaisuuksia standardinmukaistavalla lainsäädännöllä voidaan ennalta ehkäistä mm. tuotteen imagollista houkuttelevuutta ja vähittäismyyntipakkauksen mainonnallisia elementtejä sekä tehostaa terveysvaroitusten vaikuttavuutta.

Valvira kannattaa myös ehdotusta, jonka mukaan tupakkalakiin tulisi omaksua uusi nikotiinipitoisen tupakan vastikkeen tuotemääritelmä.

Lisätietoja:

Isabella Lencioni, lakimies puh. 0295209358
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

Lue lisää:

Tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittäminen – Työryhmän toimenpide-ehdotukset (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 21/2018)

Tobacco Plain Packaging – Global status update (WHO 2018)

Lausunto tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän mietinnöstä 15.10.2018