Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valviran lausunto asiakkaan valinnanvapautta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

Valviran lausunto asiakkaan valinnanvapautta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

15.12.2017 12:20

Sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapausuudistus on toteutettava siten, että se kehittää palveluiden turvallisuutta ja kustannustehokasta yhteensovittamista ja lisää kansalaisten välistä yhdenvertaisuutta, toteaa Valvira lausunnossaan asiakkaan valinnanvapautta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta.

Hyvin toteutettuna valinnanvapauden lisääminen on omiaan edistämään edellä mainittuja tavoitteita. Valvira kuitenkin näkee lakiehdotuksessa vakavia riskejä mm. asiakas- ja potilasturvallisuudelle. Nyt esitetyssä muodossaan valinnanvapautta koskeva lainsäädäntö ei riittävästi tue sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen tavoitteita eli väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaventamista ja palveluista aiheutuvien kustannusten kasvun hillitsemistä. Suuria haasteita liittyy mm. asiakkaan palveluiden yhteensovitukseen, ns. palvelukokonaisuuksiin, ja niiden valvontaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio ei myöskään toteudu sote-uudistuksen tavoitteiden edellyttämällä tavalla: Esitys johtaisi mm. sekä perustason sote-palveluiden että erikoissairaanhoidon palveluiden hajautumiseen. Koska sote-keskuksiin on esitetty tulevan vain sosiaalihuollon ohjausta ja neuvontaa muun sosiaalihuollon mennessä maakuntien liikelaitoksiin, jää sosiaali- ja terveydenhuollon kytkös hyvin paljon tavoiteltua ohuemmaksi.

Valviran lausunto asiakkaan valinnanvapautta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta (pdf)