Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valviran lausunto ammattipätevyysdirektiivistä

Valviran lausunto ammattipätevyysdirektiivistä

27.2.2012 11:43

Valvira on antanut opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon komission ehdotuksesta ammattipätevyysdirektiivin muuttamiseksi.

Valvira toteaa lausunnossaan muun muassa, että komission esitykset terveydenhuollon ammattihenkilöiden kielitaidon kontrolloimisesta ovat oikeansuuntaisia, mutta eivät vielä riittäviä. Valvira katsoo, että terveydenhuollon ammattihenkilöiden kielitaito olisi aina voitava varmistaa jo ennen ammattipätevyyden tunnustamista. Nythän EU-maan kansalaiselta ei voida vaatia todistusta kielitaidosta ennen ammattipätevyyden tunnustamista, vaan kielitaidon varmistaminen jää työnantajan tehtäväksi.

Lausunto ammattipätevyysdirektiivistä