Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valviran kommentit koskien aluehallintovirastojen HAVI-selvityshankkeen loppuraporttia

Valviran kommentit koskien aluehallintovirastojen HAVI-selvityshankkeen loppuraporttia

5.4.2016 12:44

Sosiaali- ja terveysalan valvontaviraston työn perimmäisenä tavoitteena on varmistaa kansalaisten yhdenvertaisuus ja oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä huolehtia asiakas- ja potilasturvallisuudesta. Näiden tavoitteiden toteutuminen tulevaisuudessa taataan parhaiten yksiportaisella ja keskitetyllä sosiaali- ja terveysalan valtionhallinnon ratkaisulla. Valvonnan keskittäminen aluehallintovirastoille olisi ongelmallista erityisesti valvonnan yhdenmukaisuuden kannalta. Alueellinen tuntemus voitaisiin turvata keskusviraston alueellisilla toimipisteillä. Sosiaali- ja terveydenhuoltoala vaatii niin suurta erityisasiantuntemusta, ettei hajautettu hallinto pysty turvaamaan yhdenvertaisuuden ja asiakas- ja potilasturvallisuuden toteutumista riittävällä tasolla. Näin toteaa Valvira aluehallintovirastojen (AVI) HAVI-selvityshankkeen loppuraportin lukuja 4–7 koskevissa kommenteissaan.

Reaktiivisen valvonnan tarve ei tule poistumaan vaikuttavasta ennakko-ohjauksesta huolimatta. Viranomaisella tulee olla riittävän vahvat keinot puuttua lainvastaiseen toimintaan. Tulevat palveluympäristön ja -rakenteen muutokset voivat päinvastoin muutoksen alkuvaiheessa lisätä valvonnan tarvetta.

Kanteluprosesseihin liittyen Valvira katsoo, että toimintayksikköön tehtävä muistutus tulisi säätää pakolliseksi ennen asiaa koskevan kantelun tutkimista. Muutos joustavoittaisi käsittelyä paitsi valvontaviranomaisten myös toimintayksiköiden näkökulmasta. 

Valviran kommentit koskien aluehallintovirastojen HAVI-selvityshankkeen loppuraportin lukuja 4–7 (23.3.2016) (pdf)

Valviran kommentit koskien HAVI-hankkeen loppuraporttia (26.2.2016) (pdf)
 

Lisätietoja:

Marja-Liisa Partanen, ylijohtaja
Puh. 0295 209 300

Hanna Toiviainen, suunnittelupäällikkö, ryhmäpäällikkö
Puh. 0295 209 619

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi