Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valviran kaltoinkohtelukyselyyn vastausvyöry

Valviran kaltoinkohtelukyselyyn vastausvyöry

31.3.2016 09:34 / Uutinen

Valviran vanhusten kaltoinkohtelua sosiaalihuollon ympärivuorokautisissa yksiköissä selvittävään kyselyyn vastasi määräaikaan mennessä peräti 7 406 yksiköiden työntekijää. Vastaajista 57 % työskentelee julkisella, 27 % yksityisellä sektorilla ja 16 % säätiön tai yhdistyksen palveluksessa.

Vastaajat pitivät tärkeänä, että vanhusten kaltoinkohtelu on nostettu esille ja asiaa selvitetään. Vastausten alustavan analyysin perusteella näyttää siltä, ettei sosiaalihuollon työntekijöiden lakisääteisestä ilmoitusvelvollisuudesta ole keskusteltu työpaikoilla riittävästi. Myös omavalvonnan toteutumisessa havaittiin puutteita.

Vastausten yksityiskohtainen analysointi ja tarvittavien jatkotoimenpiteiden arviointi on käynnissä. Kyselyn tarkemmista tuloksista kerrotaan myöhemmin keväällä. Valvira käyttää saamiaan tietoja tilannekuvan muodostamiseen, vanhustenhuollon riskinarviointiin sekä ohjaus- ja valvontatoimenpiteiden suunnitteluun ja toimeenpanoon.

Valvira lähetti 25.2.2016 ympärivuorokautisiin vanhustenhuollon yksiköihin vanhusten kaltoinkohtelun muotoja ja laajuutta selvittävän kyselyn. Kysely lähetettiin 1 400 yksityiselle ja julkiselle palvelujen tuottajalle.

Lue lisää:

Valvira selvittää vanhusten kaltoinkohtelun esiintymistä vanhustenhuollossa (29.2.)

Lisätietoja:
Elina Uusitalo, ylitarkastaja
puh. 0295 209 334
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi