Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valviran kaltoinkohtelukyselyn loppuraportti on julkaistu

Valviran kaltoinkohtelukyselyn loppuraportti on julkaistu

15.6.2016 08:46 / Uutinen

Valviran kaltoinkohtelukyselyn loppuraportti on julkaistu 15.6., kansainvälisenä ikääntyneiden kaltoinkohtelun ja väkivallan vastaisena kampanjapäivänä. Nyt julkaistu loppuraportti kokoaa yhteen kyselyn toteutukseen liittyvät seikat sekä sen tulokset ja tuloksista seuranneet toimenpiteet. Valvira julkaisi kaltoinkohtelukyselynsä tulokset 24.5. ja media on raportoinut aiheesta laajasti.

Valvira selvitti vanhusten kaltoinkohtelua sosiaalihuollon ympärivuorokautisissa yksiköissä. Kyselyyn vastasi 7 406 yksiköiden työntekijää. Vastaajia pyydettiin kertomaan, miten kaltoinkohteluun puututaan heidän toimintayksikössään, ja miten vanhustenhuoltoa ja sen toimintoja voitaisiin kehittää kaltoinkohtelun ehkäisemiseksi.

Kysely tuotti valtavan aineiston, joka on herättänyt myös akateemista kiinnostusta. Valviralle oleellista on kyselyn valvonnan tarpeisiin tuottama tieto. Kysely on jo itsessään toiminut ennakkovalvontana ja lisännyt työntekijöiden tietoisuutta kaltoinkohtelusta ja vanhusten hyvästä hoidosta. Olemme näin yhdessä edistäneet vanhusten hyvää hoivaa – kiitos kaikille kyselyymme vastanneille!

Loppuraportin julkaisupäivänä Valvira on mukana kansainvälisen ikääntyneiden kaltoinkohtelun ja väkivallan vastaisen kampanjapäivän (World Elder Abuse Awareness Day, tunnetaan Suomessa paremmin Kätketyt äänet -kampanjapäivänä) päätapahtumassa Mikkelissä. Kampanjapäivää on vietetty Suomessa vuodesta 2006 lähtien.

Lue lisää:

Loppuraportti (pdf)

Sosiaalihuollon henkilöstöllä on velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista (14.6.2016)

Miten kaltoinkohteluun puututaan ja miten sitä voidaan ehkäistä (6.6.2016)

Vanhusten kaltoinkohtelulla on monia muotoja – työyksikön avoin ilmapiiri helpottaa kaltoinkohteluun puuttumista (26.5.2016)

93 % Valviran kyselyyn vastanneista on havainnut vanhusten kaltoinkohtelua – kysely paljasti myös puutteita omavalvonnan ja ilmoitusvelvollisuuden toteutumisessa (24.5.2016)

Seuraa meitä myös Twitterissä, #hyvähoiva

Lisätietoja:

Elina Uusitalo, ylitarkastaja
puh. 0295 209 334
@elinauusitalo1
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi