Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valviran julkiset tietopalvelut

Valviran julkiset tietopalvelut

18.12.2018 10:28 / päivitetty 28.12.2018 15:28 / Uutinen

 

Valviraan on tullut yhteydenottoja, jossa on tiedustelu Valviran oikeutta antaa tietoja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä julkisen tietopalvelun eli JulkiTerhikin ja JulkiSuosikin välityksellä.

JulkiTerhikki otettiin käyttöön vuonna 2009 säädetyn lainmuutoksen johdosta (terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 24 c §) ja julkaistavat tiedot arvioitiin myös tietosuojavaltuutetun kanssa käyttöönottovaiheessa. JulkiSuosikki otettiin käyttöön 1.3.2016 voimaantulleen sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain myötä.

Tietopalvelujen sisältö ja toiminta on tarkoin säännelty. Julkisen tietoverkon välityksellä Valvira voi luovuttaa seuraavat tiedot: ammattihenkilön nimi, rekisteröintinumero, syntymävuosi ja voimassa oleva ammattioikeus/-oikeudet sekä tieto, mikäli ammattioikeutta on rajoitettu. Tietopalvelusta voi hakea tietoja yksittäisinä hakuina käyttäen hakuperusteena rekisteröidyn nimeä tai rekisteröintinumeroa. Palvelu luovuttaa tietosisällössä mainitut tiedot vain yhdestä haettavasta nimestä (etu- ja sukunimi) kerrallaan. Tietopalveluun liitetty syntymävuosi on tarkoitettu kysyjälle avuksi samannimisiä henkilöitä erotettaessa.

Tietopalvelun tarkoituksena on palvella potilaita ja työnantajia. Potilas voi tietopalvelua avuksi käyttäen tarkistaa ammattihenkilön ammattioikeuden olemassaolon. Työnantaja voi rekrytointitilanteessa tarkistaa työntekijän ammattioikeudet ja mahdolliset oikeuden rajoitukset. Työantajilta Valvira on vastaanottanut palautetta, jonka perusteella tietopalvelusta annettavia tietoja tulisi laajentaa, esimerkiksi koskemaan entisiä sukunimiä. Tämä ei ole mahdollista edellä mainitun säädöstaustan vuoksi.

Tietopalvelussa julkaistaan niiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattioikeustiedot, joilla on voimassa oleva terveydenhuollon ja/tai sosiaalihuollon ammatinharjoittamisoikeus Suomessa. Mikäli henkilö haluaa tietonsa pois julkisesta tietopalvelusta, voi hän hakea ammattioikeuksiensa poistamista kokonaan. Tämä asia käsitellään Valviran valvontaosastoilla. Poistaminen merkitsee ammattioikeudesta luopumista, jolloin oikeus toimia ammatissa lakkaa.

Hakemuksen oikeudesta luopumisesta voi tehdä kirjeellä (henkilötiedot, ammattioikeus, josta luopuu, perusteluluopumiseen ja yhteystiedot). Kirje lähetetään Valviran kirjaamoon.

Lue lisää

https://julkiterhikki.valvira.fi/

Tietosuojaselosteet (valvira.fi)

 

Lisätietoja

Johtaja Jussi Holmalahti puh. 0295 209 500

Ryhmäpäällikkö, esittelijäneuvos Maarit Mikkonen puh. 0295 209 561

28.12.2018 päivitetty linkkejä