Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valviran ja tietosuojavaltuutetun toimiston yhteinen ohjaus biopankkitoimintaa koskien

Valviran ja tietosuojavaltuutetun toimiston yhteinen ohjaus biopankkitoimintaa koskien

22.4.2015 15:16 / Uutinen

24.3.2015

Valvira sekä tietosuojavaltuutettu ovat biopankkilain 31 §:ssä säädetyn toimivaltansa puitteissa yhdessä tänään 24.3.2015 antaneet liitteenä olevan ohjauksen koskien a) näytteeseen ja siihen liittyvän tiedon siirtämistä biopankkiin, b) tutkimusnäytteiden jatkokäytön turvaamista ja c) tunnisteellisten näytteiden sekä niihin liittyvien tietojen luovuttamista biopankista.

Valvira neuvoo pyynnöstä tämän ohjauskirjeen soveltamisessa. Ohjausta voi pyytää osoitteesta kirjaamo(at)valvira.fi käyttäen viitettä dnro 2281/06.01.05.00/2015.

Lisätietoja:

lakimies Sandra Liede, puh. 0295 209 501

Valviran ohjauskirje

Liite: Valviran ja tietosuojavaltuutetun ohjaus