Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valviran aloite normien purkamiseksi: muistio sosiaali- ja terveysministeriölle 18.8.2015

Valviran aloite normien purkamiseksi: muistio sosiaali- ja terveysministeriölle 18.8.2015

19.8.2015 14:11

Valvira esittää sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaa koskevia ehdotuksia säädösmuutoksiksi norminpurkutalkoisiin liittyen. Näitä ehdotuksia tehdessään Valvira on ottanut huomioon potilas- ja asiakasturvallisuuden.

Valvira on aloittanut oman ohjeistuksensa läpikäymisen ja päivittämisen pitäen lähtökohtanaan hallinnollisen taakan keventämistä kuntien, palvelunjärjestäjien, yritysten ja viranomaisten näkökulmasta.

Valviran ehdotukset säädösmuutoksiksi koskevat lupa- ja valitusprosessien sujuvoittamista, sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan ja ohjauksen rakenteiden yhdistämistä, yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon lupahallinnon keskittämistä ja alkoholilain kokonaisuudistusta, sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden omavalvontaa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen tietopohjan kehittämistä.

Valviran muistio ehdotuksista normien purkamiseksi (pdf)

Lisätietoja antavat:
ylijohtaja
Marja-Liisa Partanen
puh. 0295 209 300

johtaja
Tarja Holi
puh. 0295 209 400

johtaja
Esa Koukkari
puh. 0295 209 328 ja terveydenhuoltoneuvos Eine Oinas-Soudunsaari, puh. 0295 209 331