Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valviralta ohje terveydensuojeluviranomaisille koulun ja päiväkodin olosuhdevalvontaan

Valviralta ohje terveydensuojeluviranomaisille koulun ja päiväkodin olosuhdevalvontaan

11.4.2018 09:27 / Uutinen

Valvira on julkaissut kuntien terveydensuojeluviranomaisille ohjeen koulun ja päiväkodin olosuhdevalvontaan, terveyshaitan ennaltaehkäisemiseen sekä selvittämiseen, nk. koulu- ja päiväkotiohjeen. Perinteisen terveysvalvonnan lisäksi siinä paneudutaan moniammatilliseen yhteistyöhön sisäilmatyöryhmissä tai yhteistarkastuksilla, hygieenisten olosuhteiden valvontaan, toiminnanharjoittajien omavalvonnan valvontaan, viestintään sekä muihin luottamusta ylläpitäviin toimintatapoihin.

Nyt julkaistulla koulu- ja päiväkotiohjeella tuodaan esiin keinoja, joilla terveydensuojeluviranomainen voi omassa toiminnassaan tai sisäilmaryhmän jäsenenä vaikuttaa koulun tai päiväkodin olosuhteisiin ennen kuin niistä aiheutuu terveyshaittoja. Tavoitteena on terveyshaittojen ja niistä aiheutuvan huolen vähentäminen. Uudessa ohjeessa on tarkennettu terveydensuojeluviranomaisen toimintatapoja eri rooleissa viranomaisena ja asiantuntijana sekä annettu esimerkkejä kuntien hyvistä käytännöistä.

Ohje koulun ja päiväkodin olosuhdevalvontaan, terveyshaitan ennaltaehkäisemiseen sekä selvittämiseen täydentää sosiaali- ja terveysministeriön asetusta asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista, Valviran vuonna 2016 laatimaa asumisterveysasetuksen soveltamisohjetta ja 2017 julkaistua asunnontarkastusohjetta. Koulu- ja päiväkotiohje on laadittu Valviran, sosiaali- ja terveysministeriön, Etelä-Suomen aluehallintoviraston, Korkeimman hallinto-oikeuden, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Helsingin, Jyväskylän ja Kouvolan kaupunkien asiantuntijoiden yhteistyönä. Ohje päivitetään tarvittaessa.

Lue lisää

Ohje koulun ja päiväkodin olosuhdevalvontaan, terveyshaitan ennaltaehkäisemiseen sekä selvittämiseen (Valviran ohje 12/2018) (pdf)

Lisätietoja:

Pertti Metiäinen, ylitarkastaja
puh. 0295 209 612
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi