Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valviralle uusi valvontatehtävä

Valviralle uusi valvontatehtävä

27.1.2021 14:00 / Uutinen

Valviran valvontatehtävä sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnassa laajenee. Toukokuun alusta 2021 alkaen Valvira valvoo ja edistää sosiaali- ja terveystietojen toisiokäyttöympäristöjen tietosuojan ja tietoturvallisuuden lainmukaisuutta. Toisiokäyttö tarkoittaa tietojen käyttöä muuhun kuin alkuperäiseen tarkoitukseen. Lisäksi Valvira ylläpitää julkista rekisteriä tietoturvavaatimukset täyttävistä toisiokäyttöympäristöistä.

Käyttöympäristöjen tietoturvavaatimukset perustuvat sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisena toimivan Findatan antamaan määräykseen. Määräystä sovelletaan kaikkiin niihin toisiolaissa säädettyihin käyttötarkoituksiin, joihin tarvitaan tietolupa. Tällaisia lupaa ja tietoturvallista käyttöympäristöä edellyttäviä käyttötarkoituksia ovat tieteellinen tutkimus, tilastointi, opetusmateriaalin valmistaminen sekä viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävä.

Tietoturvallinen käyttöympäristö tarkoittaa teknistä, organisatorista ja fyysistä tietojenkäsittelyn toimintaympäristöä, jossa tietoturvallisuus on varmistettu sekä hallinnollisesti että teknisesti. Käyttöympäristön voi hankkia joko Findatalta tai sen täytyy olla sellainen, jolla on tietoturvan arviointilaitoksen myöntämä todistus vaatimusten mukaisuudesta. Käyttöympäristöjen tietoturvan arviointia voivat tehdä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin hyväksymät tietoturvallisuuden arviointilaitokset.

Käyttöympäristö täytyy ilmoittaa Valviran toisiokäyttöympäristöjen rekisteriin, mutta ennen rekisteröintiä ja käyttöönottoa sen täytyy täyttää tietosuoja- ja tietoturvavaatimukset. Ympäristön palveluntarjoaja on velvollinen osoittamaan, että ympäristö on vaatimusten mukainen.  Tietosuoja- ja tietoturvavaatimusten pitää täyttyä myös käyttöönoton jälkeen koko sen ajan, kun käyttöympäristö on tuotantokäytössä ja Valviran rekisterissä.

Määräys ei koske ennen 1.5.2021 voimassa olevia lupia ja niiden perusteella luovutettuja aineistoja.

Lisätietoa:

Ylitarkastaja Elina Niemelä, puh. 0295 209 255

Lue lisää Findatan verkkosivuilta (findata.fi)