Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valviralla yli tuhat terveydenhuoltoa koskevaa valvonta-asiaa vuonna 2020

Valviralla yli tuhat terveydenhuoltoa koskevaa valvonta-asiaa vuonna 2020

20.4.2021 13:30 / Uutinen

Valvira otti vuonna 2020 selvitettäväkseen yli tuhat terveydenhuoltoa koskevaa valvonta-asiaa. Valtaosa niistä oli kanteluja tai Valviralle saapuneisiin ilmoituksiin perustuvia. Lisäksi aluehallintovirastoihin siirrettiin yli 500 Valviraan saapunutta terveydenhuollon valvonta-asiaa lainsäädäntöön perustuvan työnjaon mukaisesti.

Merkittävä osa valvonta-asioista on työnantajien ilmoituksia terveydenhuollon ammattihenkilöistä, joiden epäillään vaarantavan potilasturvallisuutta, mutta joiden aiheuttamaan riskiin ei pystytä riittävästi vaikuttamaan työnantajan omilla toimenpiteillä.

”Jos on riski, että ammattihenkilö vaarantaa potilasturvallisuuden, täytyy tämä ensin pyrkiä hoitamaan omavalvonnan keinoin. Valvira antaa työnantajille ohjausta ammattihenkilöitä koskevissa tilanteissa”, kertoo ryhmäpäällikkö Kirsi Liukkonen.  

Työnantajien lisäksi ammattihenkilöitä koskevia ilmoituksia tulee esimerkiksi muilta ammattihenkilöiltä, apteekeilta ja viranomaisilta. Ilmoitukset voivat myös koskea laajemmin terveydenhuollon toimintayksikön toimintaa ja sen omavalvonnan puutteita.

Kantelujen määrä laski

Viime vuoden terveydenhuollon valvonta-asioiden lukumäärään sisältyy 368 Valviran käsittelyyn jäänyttä terveydenhuoltoa koskevaa kantelua. Määrä laski edellisvuodesta, jolloin vastaava määrä oli 421. Näiden lisäksi Valviraan saapuneista terveydenhuollon kanteluista 472 lähetettiin työnjaon mukaisesti käsiteltäviksi aluehallintovirastoihin.

Kantelut koskevat yleensä yksittäisen potilaan hoitoa ja siinä epäiltyä epäasianmukaisuutta. Kanteluja lähettävät potilaat itse tai heidän läheisensä. Valvira käsittelee kantelut, joissa epäillään hoitovirhettä, joka on johtanut potilaan kuolemaan tai vaikeaan pysyvään vammautumiseen. Muut potilaan hoitoa koskevat kantelut kuuluvat aluehallintovirastoon.

”Siirrämme myös yhä enenevässä määrin terveydenhuollon kanteluja käsiteltäviksi muistutuksina niihin terveydenhuollon toimipisteisiin, joita kantelut koskevat. Tällaisia kanteluja oli viime vuonna 101.  Samalla ohjaamme terveydenhuolloin toimijoita asianmukaiseen muistutusten käsittelyyn ja potilasturvallisuuden varmistamiseen. Saamme potilaalle muistutukseen annetun vastauksen tiedoksemme ja puutumme asiaan, jos vastaaminen on epäasianmukaista”, kertoo ryhmäpäällikkö Kaisa Riala.

Ratkaistujen terveydenhuollon valvonta-asioiden määrä oli viime vuonna lähes edellisen vuoden tasolla. Ratkaistuja asioita oli 1033. Vuonna 2019 vastaava luku oli 1041.

Lisätietoja:

Ammattihenkilöiden valvonta
Ryhmäpäällikkö Kirsi Liukkonen, p. 0295 209 428

Terveydenhuollon kantelut
Ryhmäpäällikkö Kaisa Riala, p.  0295 209 381

Lue lisää Valviran vuonna 2020 tekemästä valvonnasta toimintakertomuksestamme (pdf).

Lisätietoa terveydenhuollon valvonnasta (valvira.fi)

Lisätietoa terveydenhuollon kanteluista ja muistutuksista (valvira.fi)