Joukko ihmisiä
Valittu osio: Valvojan vinkkelistä

Sisältöjulkaisija

null Valvira valvoo vaikuttavasti vaativissakin olosuhteissa

Valvira valvoo vaikuttavasti vaativissakin olosuhteissa

Marja-Liisa Partanen 2.3.2016 / päivitetty 2.3.2016 10:46

Olemme Valviran resurssien niukkenemisesta huolimatta pystyneet edistämään vahvasti asiakas- ja potilasturvallisuutta ja varmistamaan väestön ja toiminnanharjoittajien yhdenvertaisuutta. Esimerkiksi erikoissairaanhoidon saatavuus on parantunut suunnitelmaperusteisen valvonnan ansiosta ja alkoholin lupa- ja valvontakäytännöt ovat yhtenäistyneet maassamme Valviran ohjauksella. Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajat ovat myös olleet hyvin tyytyväisiä sosiaali- ja terveydenhuollon lupamenettelyyn ja Valviran toimintaan.

Viime vuoden aikana Valvirassa mm. ratkaistiin lähes 1 300 terveydenhuollon valvonta-asiaa, tehtiin 211 terveydenhuollon ammattihenkilön ammatinharjoittamista koskevaa lautakuntapäätöstä ja lähes 21 000 terveydenhuollon ammatinharjoittamisoikeutta koskevaa myönteistä päätöstä, vastaanotettiin yli 3 500 terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden vaaratilanneilmoitusta, myönnettiin 65 uutta lupaa tuottaa yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja yhteensä yli 300 toimipaikalle ja ratkaistiin lähes 400 sosiaalihuollon valvonta-asiaa.

Valviran asiantuntijat myönsivät myös yli 130 uutta alkoholilupaa, tekivät lähes 100 alkoholiluvanhaltijoiden tarkastusta, käsittelivät lähes 100 tupakkamainonta-asiaa ja 400 alkoholimainonta-asiaa ja tekivät yli 200 adoptiopäätöstä. Biopankkilainsäädäntö toimeenpantiin menestyksekkäästi: Valviran ylläpitämään valtakunnalliseen biopankkirekisteriin oli vuoden 2015 lopussa merkitty kaikki yhdeksän Suomessa toimivaa biopankkia.

Valvonnan vaikuttavuus voidaan varmistaa toimintaa ja menetelmiä kehittämällä sekä päällekkäisyyksiä karsimalla.

Kehitimme myös toimintaamme vuonna 2015. Kiinnitimme erityistä huomiota toimintayksiköiden omavalvonnan kehittämiseen ja tukemiseen, samoin valvonnan vuorovaikutteisiin menetelmiin, kuten ohjaus- ja arviointikäynteihin. Valmistelimme riskinarviointiin, valvonnan vaikuttavuuteen ja hallituksen kärkihankkeisiin pohjaavaa sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallista valvontaohjelmaa vuosille 2016–2019. Kehitimme myös Valviran prosesseja: kehitystyön tuloksena digitalisaatio ja sähköinen hallinto ottavat aimo loikan eteenpäin vuonna 2016, kun sähköisen asioinnin palveluja ja uudistettu terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri avataan sekä kansalaisten että yritysten käyttöön. Kokonaisvaikuttavuutemme arvioitiin viime vuonna ulkoisella arvioinnilla varsin hyväksi suhteessa käytettäviin resursseihin, tehtäväkentän laajuuteen, kasvaneisiin asiamääriin ja saatavilla oleviin rekisteri- ja tilastotietoihin.

Jos viime vuonna oli monesta syystä haasteita, niin alkaneesta vuodesta on tulossa myös haastava. Valviran yt-prosessi päättyi helmikuussa 2016, ja nyt toimitaan entistä niukemmilla resursseilla. Käynnissä oleva sote-uudistus muokkaa myös valvontaa uuteen uskoon.

Ongelmallista, mutta ratkaistavissa on kysymys, miten toimiva valvonta voidaan taata niukoilla resursseilla sote-muutostilanteessa. Valvonnan vaikuttavuus voidaan varmistaa toimintaa ja menetelmiä kehittämällä sekä päällekkäisyyksiä karsimalla.

Meillä Valvirassa on maassamme ainutlaatuista kokemusta vaativasta ja raskaasta sote-valvonnan päätöksenteosta, ja runsaasti sellaista tietoa, osaamista ja kansainvälistä kokemusta sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta, jota ei ole muualla.

Toimintakertomusvuonna valmistelimme myös Valviran uutta strategiaa. Tässä kiinnitimme erityistä huomiota siihen, että olemme valmiit vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön mukanaan tuomiin haasteisiin.

Marja-Liisa Partanen

ylijohtaja

Kommentit (0)

Lisää kommentti
Ei kommentteja vielä.