Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvira valmistelee tupakkalain mukaisten tuotetietojen julkaisemista

Valvira valmistelee tupakkalain mukaisten tuotetietojen julkaisemista

14.9.2018 08:09 / Uutinen

Eräiden tupakkalain (549/2016) mukaisten tuotteiden valmistajat tai maahantuojat ovat velvollisia ennen myynnin aloittamista toimittamaan Valviralle tietoja tuotteistaan, joita tuodaan Suomen markkinoille (ilmoitusvelvollisuus). Valviralla on velvollisuus julkaista samoja tietoja saattamalla ne yleisön saataville liikesalaisuuksia lukuun ottamatta.

Valvira valmistelee tietojen julkaisemista ja varaa mahdollisuuden niille toiminnanharjoittajille mahdollisuuden tulla kuulluksi, jotka tiettyjä tietoja ilmoittaessaan ovat ilmaisseet pitävänsä tietoja salassa pidettävinä tai luottamuksellisina. Tilaisuus tulla kuulluksi koskee erityisesti oheisessa kirjeessä mainittuja tietoja, jotka Valvira katsoo lähtökohtaisesti julkisiksi. Valvira on toimittanut tiedon valmisteltavana olevasta asiasta myös toiminnanharjoittajille, jotka ovat ilmoittaneet tuotetietoja sähköisesti yhteisessä ilmoitusportaalissa.

Lue lisää kirjeestä.

Lisätietoja:

Isabella Lencioni, lakimies, puh. 0295 209 358
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi