Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvira teki tarkastuksen Vastaamoon

Valvira teki tarkastuksen Vastaamoon

18.11.2020 10:30 / Tiedote

Valvira on tehnyt tarkastuskäynnin Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy:n Helsingin toimipisteeseen. Tarkastus keskittyi potilasturvallisuuden varmistamiseen ja potilastietojärjestelmän valvontaan. Valvira ei havainnut tarkastuksessaan sellaisia puutteita, jotka edellyttäisivät potilastietojärjestelmän käytön rajoittamista tai välitöntä puuttumista Vastaamon tuottamiin palveluihin.

Vastaamo on tehnyt korjauksia tietoturvaan

Valvira kävi yksityiskohtaisesti läpi tietomurron jälkeen tietoturvaratkaisuihin tehtyjä korjauksia. Valviran tarkastajien lisäksi tarkastukseen osallistui Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen tietoturva-asiantuntija.

Tarkastuksessa todettiin, että Vastaamo on tunnistanut tietomurtoon johtaneet syyt ja ryhtynyt asianmukaisiin toimenpiteisiin potilasturvallisuuden varmistamiseksi. Vastaamon järjestelmien tietoturvan nykytasoa on parannettu ulkopuolista asiantuntija-apua hyödyntäen.

Valvonta jatkuu

Valvira jatkaa Vastaamon tietoturvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteutumisen valvontaa. Valvonta tapahtuu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä annetun lain perusteella.
Valvira jatkaa myös Vastaamon toiminnan asianmukaisuuden valvontaa yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain perusteella.

Koska valvontaprosessi on kesken, siitä ei voida kertoa tässä vaiheessa enempää.

Lisätietoja:

Antti Härkönen, yli-insinööri, 0295 209 530
Hanna Linna, lakimies, 0295 209 427
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

Lue lisää:

Valvira selvittää Psykoterapiakeskus Vastaamon toiminnan asianmukaisuuden (26.10.2020)