Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvira tehostaa käytäntöjään valvoa erikoissairaanhoidon hoitotakuun toteutumista

Valvira tehostaa käytäntöjään valvoa erikoissairaanhoidon hoitotakuun toteutumista

9.6.2015 09:11 / Uutinen

Julkisuudessa on kiinnitetty huomiota siihen, että Valvira on määrännyt kolme kertaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) sakon uhalla saattamaan hoitoon pääsyn lainmukaiselle tasolle. Viimeisin määräys on annettu viime vuoden elokuussa, jolloin Valvira määräsi HUSin panemaan kiireettömään hoitoon pääsyn kuntoon tämän vuoden helmikuun loppuun mennessä 900 000 euron sakon uhalla.

HUSin antaman selvityksen perusteella Valvira totesi päätöksessään 25. maaliskuuta 2015, että HUS oli tuolloin onnistunut saamaan kiireettömään hoitoon pääsyn sellaiselle tasolle, että ei ollut perusteita tuomita uhkasakkoa maksettavaksi.

Erikoissairaanhoidon kiireettömään hoitoon pääsyssä on näkynyt, niin HUSissa kuin joissakin muissakin sairaanhoitopiireissä, ns. kuminauhailmiö: Valvira määrää sairaanhoitopiirit noudattamaan kiireettömään hoitoon pääsyn enimmäisaikoja sakon uhalla, sairaanhoitopiirit panevat asiansa kuntoon määräaikaan mennessä, eikä sakkoa tuomita maksettavaksi. Jonkin ajan kuluttua tiedonkeruussa paljastuu, että jälleen samoissa sairaanhoitopiireissä on ongelmia kiireettömään hoitoon pääsyssä.

Valvira on erityisesti viimeisimmässä päätöksessään arvostellut tiukasti sitä, että HUS ei ollut kyennyt saamaan kiireettömään hoitoon pääsyä pysyvästi kuntoon toistuvista määräyksistä huolimatta. Tämä on vaikuttanut mm. uhkasakon suuruuteen.

Kestäviä ratkaisuja vuorovaikutuksessa valvottavien kanssa

Valvira katsoo, että ongelmallisten sairaanhoitopiirien kohdalla ei enää voida tyytyä pelkästään sairaanhoitopiirien antamiin kirjallisiin selvityksiin parannuksista, joita on tehty kiireettömän hoitoon pääsyn kuntoon saattamiseksi. Valvira käynnistää jatkossa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa keskustelut niiden sairaanhoitopiirien johdon kanssa, joissa ongelmat näyttävät toistuvan. Silloin selvitetään perusteellisesti hoitoon pääsyn viivästymisen syyt ja etsitään niihin yhdessä sellaisia ratkaisuja, joiden kestävyyteen myös valvontaviranomainen voi luottaa. Valvira tulee kiinnittämään entistä enemmän huomiota myös hoitoon pääsyn tilastointiin sairaanhoitopiireissä. Sekä sairaanhoitopiirien että valvontaviranomaisten resursseja kuluttava kuminauhailmiö on saatava poikki sairaanhoitopiirien ja Valviran nykyistä paremman yhteistyön avulla.

Lisätietoja:
Lakimies Kirsi Liukkonen, puh. 0295 209 428