Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvira sote-tiedon hyödyntämistä koskevasta lakiluonnoksesta: Valvonnan tietotarpeisiin vastaaminen edellyttää tietopohjan kehittämistä

Valvira sote-tiedon hyödyntämistä koskevasta lakiluonnoksesta: Valvonnan tietotarpeisiin vastaaminen edellyttää tietopohjan kehittämistä

5.10.2016 10:00 / Uutinen

Valvonnan tietotarpeisiin vastaaminen edellyttää tietopohjan voimakasta kehittämistä, toteaa Valvira lakiluonnosta sosiaali- ja terveystietojen tietoturvallisesta hyödyntämisestä koskevassa lausunnossaan. Lakiin esitetään otettavaksi erikseen säännökset tiedonsaannista sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisohjauksessa ja valvonnassa. Valviran tietotarpeet ovat kuitenkin lakiesityksen soveltamisalaa laajemmat, eikä esityksellä voida vastata kaikkiin näihin tarpeisiin. Tietopohjaa tulee kehittää nyt käynnissä olevan sote-uudistuksen yhteydessä siten, että se vastaa laajasti valvonnan tarpeisiin.

Valvira pitää sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisia henkilörekistereitä koskevan lainsäädännön uudistamista erittäin tärkeänä. Varsinkin terveydenhuollon rekistereitä koskeva lainsäädäntö kaipaa uudistamista. Uuden lain avulla parannettaisiin olennaisesti tietojensaantia mm. tutkimustarkoituksiin. Samalla kuitenkin varmistettaisiin usein arkaluonteisten tietojen tietoturvallinen käsittely. Valvira pitää uudistuksia kannatettavina sekä viranomais- että tutkimustoiminnan näkökulmasta. 

Lakiesityksessä todetaan, että biopankkilain muutokset on päätetty toteuttaa erillisen säädösvalmistelun yhteydessä. Valvira kuitenkin katsoo, että biopankkilain muutokset olisi tehtävä kiinteässä yhteydessä sote-tietojen tietoturvallista hyödyntämistä koskevan lakiehdotuksen kanssa. Näin vältyttäisiin päällekkäisten normien luomisesta tutkimuskentälle. Lisäksi Valvira pitää tärkeänä varmistaa, ettei nyt annetun lakiesityksen soveltamisala tai muukaan kansallinen sääntely rajoita suoraan EU:n tuoreesta tietosuoja-asetuksesta johdettavissa olevaa oikeutta tietojen käsittelyyn. EU:n tietosuoja-asetuksen kansallinen soveltaminen alkaa 25.5.2018.

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee lakimuutosta (stm.fi), jonka tavoitteena on, että sosiaali- ja terveydenhuollossa tallennettuja asiakastietoja voitaisiin hyödyntää mahdollisimman joustavasti ja tietoturvallisesti eri käyttötarkoituksissa.

Lue lisää:

Valviran lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveystietojen tietoturvallisesta hyödyntämisestä (pdf)

Lisätietoja:

Marika Puusa, lakimies
puh. 0295 209 218
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi