Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvira: Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä alkoholihallinnon lupahallintoa voitaisiin keventää

Valvira: Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä alkoholihallinnon lupahallintoa voitaisiin keventää

7.5.2015 17:50 / Uutinen

5.5.2015

Valvira pitää norminpurkutalkoita perusteltuina. Isot uudistukset ottavat aikansa. Lainsäädäntöä muuttamalla voitaisiin kuitenkin palvelujen tuottajien nykyistä hallinnollista taakkaa sosiaali- ja terveydenhuollossa keventää ilman että potilas- ja asiakasturvallisuus vaarantuisivat. Esimerkiksi avoterveydenhuollossa voitaisiin monelta osin siirtyä luvanvaraisesta toiminnasta ilmoituksenvaraiseen toimintaan ja rekisteröintiin.

Myös sosiaali- että terveydenhuollon lupaprosessiin liittyviä menettelyjä olisi mahdollista helpottaa. Luvan myöntämiseen liittyvää toimintaedellytysten tarkastamista voitaisiin kehittää dokumentointiin, omavalvonnan varmistamiseen ja riskinarvioon nojaaviksi. Näin päästäisiin suurelta osin eroon nykyisistä lupaa hakeneisiin toimintayksiköihin tehtävistä tarkastuksista.

Samoin olisi mahdollista keventää alkoholihallinnon lupamenettelyjä. Lupaviranomainen voisi itse hankkia lupamenettelyssä tarvittavia selvityksiä käytettävissä olevista eri viranomaislähteistä aina, kun se on mahdollista. Joistakin nykyisistä poikkeusluvista voitaisiin myös luopua, samoin lieventää joitakin pätevyysvaatimuksia. Esimerkiksi ravintolassa toimivalta vastaavalta hoitajalta voitaisiin edellyttää nykyistä kahta vuotta lyhyempää työkokemusta anniskelutehtävissä. Erillisiä henkilöstösuunnitelmia ei myöskään tarvittaisi, vaan omavalvontasuunnitelmiin sisältyvät tiedot henkilöstöstä riittäisivät.

Valvira kehittää määrätietoisesti myös omia toimintatapojaan parantaakseen asiakaspalveluaan ja tehostaakseen työtään. Asiointia sähköistetään erityisesti lupahallinnossa. Valvonnassa olemme kehittäneet prosessejamme riskinarvioinnin pohjalta tavoitteenamme valvontatoimenpiteiden entistä parempi vaikuttavuus.

Lisätietoja:

Johtaja Esa Koukkari, puh. 0295 209 328 (yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon luvat)
Terveydenhuoltoneuvos Eine Oinas-Soudunsaari, puh. 0295 209 331 (yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon luvat)
Ryhmäpäällikkö Kari Kunnas, puh. 0295 209 610 (alkoholihallinto)