Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvira selvittää seksuaalirikoksista tuomitun lähihoitajan tapausta yhdessä aluehallintoviraston kanssa

Valvira selvittää seksuaalirikoksista tuomitun lähihoitajan tapausta yhdessä aluehallintoviraston kanssa

1.10.2015 12:05 / Uutinen

Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi 30.9.2015 lähihoitaja Miko Ville Kristian Huittisen (s. 1991) 27 raiskauksesta ja kahdesta seksuaaliseen tekoon pakottamisesta yhteensä 9 vuoden vankeusrangaistukseen. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 3.6.2015 ryhtynyt selvittämään, toimiko seksuaalirikoksista tuomitun lähihoitajan työpaikalla asianmukainen organisaatiovalvonta. Valvira on eilen lähihoitajasta tiedon saatuaan ottanut vireille hänen ammatinharjoittamistaan koskevan valvonta-asian. Valvira ja aluehallintovirasto tekevät selvityksissä tiivistä yhteistyötä.

Tuomitun seksuaaliset teot ovat kohdistuneet iäkkäisiin laitoshoidossa olleisiin vanhuksiin. Vanhukset ovat olleet muistisairaita ja osa hyvin voimakkaasti liikuntarajoitteisia. Huittinen on ollut vangittuna 10.3.2015 alkaen. Aluehallintoviraston ja Valviran tietoon asia ei ole tullut ennen kuin lähihoitaja oli ollut vangittuna 3 kuukautta rikoksesta epäiltynä.

Toimintayksiköiden laadunvarmistus perustuu ennen kaikkea omavalvontaan. Tämä tarkoittaa sitä, että toimintayksikölle on laadittu kirjallinen suunnitelma, jonka avulla palveluissa esiintyvät epäkohdat ja palvelun onnistumisen kannalta epävarmat ja riskiä aiheuttavat tilanteet pystytään tunnistamaan, ehkäisemään ja korjaamaan nopeasti. Jälkikäteinen valvonta puolestaan käynnistyy tavallisesti kantelujen tai ilmoitusten perusteella. Valvira voi käynnistää valvontatoimenpiteet myös oma-aloitteisesti, esimerkiksi julkisuudessa esiintyneiden tietojen perusteella. Valvira käsittelee valvonta-asian silloin, kun siinä on kysymys periaatteellisesti merkittävästä tai laajakantoisesta asiasta.

Lisätietoja
Valvira:
Lakimies
Kirsi Liukkonen
puh. 0295 209 428
etunimi.sukunimi@valvira.fi

Esittelijäneuvos
Helena Mönttinen
puh. 0295 209 404
etunimi.sukunimi@valvira.fi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto:
Ylitarkastaja
Riitta Heinonen
puh. 0295 018 538
etunimi.sukunimi@avi.fi