Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvira selvittää Psykoterapiakeskus Vastaamon toiminnan asianmukaisuuden

Valvira selvittää Psykoterapiakeskus Vastaamon toiminnan asianmukaisuuden

26.10.2020 12:50 / Uutinen

Valvira on ottanut selvitettäväkseen Psykoterapiakeskus Vastaamon toiminnan asianmukaisuuden saatuaan tiedon Vastaamon potilastietojärjestelmään kohdistuneesta tietomurrosta. Poliisi tutkii kyseistä rikosasiaa. Valviran tehtävät tässä yhteydessä liittyvät potilasturvallisuuden varmistamiseen ja käytössä olevan potilastietojärjestelmien valvontaan. Varmistamme, ettei potilasturvallisuus enää ajankohtaisesti vaarannu ja että nykyiset tietojärjestelmät toimivat asianmukaisesti. Valvira selvittää mm. potilaiden informoimisen ja hoitosuhteiden jatkuvuuden toteutumista. 

Valvira valvoo sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn tarkoitettuja tietojärjestelmiä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä annetun lain (159/2007) perusteella. Valvira valvoo myös Psykoterapiakeskus Vastaamon toiminnan asianmukaisuutta yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain (152/1990) perusteella.

Lue lisää:
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät

Terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta


Lisätietoa tietomurron uhreiksi joutuneille löytyy sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta.


Lisätietoja Valvirassa

Antti Härkönen, yli-insinööri, puh. 0295 209 530

Kaisa Riala, ryhmäpäällikkö, puh. 0295 209 381