Sisältöjulkaisija

null Valvira selvittää ensihoitopalvelun tilannetta valtakunnallisella kyselyllä 2.7.-31.8.2014

Valvira selvittää ensihoitopalvelun tilannetta valtakunnallisella kyselyllä 2.7.-31.8.2014

3.7.2014 09:42 / Uutinen

Ensihoitopalvelujen järjestämisvastuu siirtyi kunnilta sairaanhoitopiireille vuoden 2013 alusta alkaen. Sairaanhoitopiirin on järjestettävä alueensa ensihoitopalvelu terveydenhuoltolain (1326/2010) 39 ja 40 §:n sekä sosiaali- ja terveysministeriön ensihoitoasetuksen (340/2011) mukaisesti.

Järjestämisvastuun siirtämisen tarkoituksena on ollut luoda alueellisesti ja valtakunnallisesti kattavampi ja tasavertaisempi ensihoitojärjestelmä. Suurempi väestöpohja ja laajempi vastuualue mahdollistavat ensihoitopalvelun kokonaisvaltaisen suunnittelun ja toteutuksen sekä aikaisempaa yhdenvertaisemmat palvelut maan eri osissa.

Valvira ja aluehallintovirastot sekä sosiaali- ja terveysministeriö seuraavat ensihoitopalvelun toteutumista. Valvira kerää ajantasaista tietoa ensihoitopalvelun tilanteesta ja järjestämisestä sairaanhoitopiirien ensihoidosta vastaaville lääkäreille suunnatulla kyselyllä.

Ensihoidon tiedonkeruun tarkoituksena on saada mahdollisimman kattava tilannekuva ensihoitopalvelun uudesta järjestämisestä ja toteutuksesta sairaanhoitopiireissä. Kyselystä saatavia tietoja hyödynnetään valmisteltaessa sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallista valvontaohjelmaa sekä ensihoitopalvelun ohjauksessa ja valvonnassa.

Valtakunnallinen tiedonkeruu toteutetaan ensimmäistä kertaa ensihoidon järjestämisvastuun siirtymisen jälkeen. Tiedonkeruu toteutetaan 2.7.-31.8.2014. Tuloksista raportoidaan myöhemmin syksyn 2014 aikana.

 

Lisätietoja:

ylilääkäri Marjut Frantsi-Lankia, puh. 0295 209 606, marjut.frantsi-lankia(at)valvira.fi

harjoittelija Anniina Mustikkamaa, puh. 0295 209 632, anniina.mustikkamaa(at)valvira.fi