Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvira Sairaanhoitajapäivillä: Sairaanhoitaja potilas- ja asiakasturvallisuuden varmistajana

Valvira Sairaanhoitajapäivillä: Sairaanhoitaja potilas- ja asiakasturvallisuuden varmistajana

22.3.2018 14:03 / Uutinen

Sairaanhoitajalla on keskeinen rooli asiakaslähtöisen turvallisuuskulttuurin toteuttamisessa ja kehittämisessä.

Valviran sessiossa Sairaanhoitajapäivillä viraston asiantuntijat käsittelevät sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan näkökulmaa ja ajankohtaisia valvontahavaintoja. Keskeisiä teemoja ovat omavalvonta, lääkehoito, potilastietojärjestelmät, hoidontarpeen arviointi ja itsemääräämisoikeuden toteutuminen sosiaalihuollon asumispalveluyksiköissä. Esittelijäneuvos Helena Mönttinen avaa lääkitysturvallisuuden tematiikkaa valvonnan näkökulmasta, yli-insinööri Antti Härkönen puolestaan kertoo tietoturvan merkityksestä sairaanhoitajan työssä. Ylitarkastaja Anna-Maija Liedenpohjan esitys keskittyy sairaanhoitajan rooliin hoidontarpeen arvioijana päivystyksessä, ja ylitarkastaja Sari Mehtälä pohtii, mitä on hyvä arki mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluissa. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Valviran ylijohtaja Markus Henriksson.

Lue lisää:

Valviran esitykset SlideSharessa

Lisätietoja:

Helena Mönttinen, ryhmäpäällikkö, esittelijäneuvos
puh. 0295 209 404

Antti Härkönen, yli-insinööri
puh. 0295 209 530

Anna-Maija Liedenpohja, ylitarkastaja
puh. 0295 209 454

Sari Mehtälä, ylitarkastaja
puh. 0295 209 316

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi