Sisältöjulkaisija

null Valvira poisti toistaiseksi EU-maassa koulutuksen saaneen erikoislääkärin oikeuden toimia lääkärinä ammattitietojen ja –taitojen puutteiden vuoksi

Valvira poisti toistaiseksi EU-maassa koulutuksen saaneen erikoislääkärin oikeuden toimia lääkärinä ammattitietojen ja –taitojen puutteiden vuoksi

8.3.2011 12:38

28.2.2011

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) sai useilta työnantajilta tietoa, jonka mukaan he epäilivät, ettei ulkomailla lääkärin ja erikoislääkärin tutkinnon suorittaneen, Suomessa laillistetun erikoislääkärin ammattitaito riitä lääkärin tehtäviin. Lääkäri oli suorittanut tutkintonsa EU-valtiossa, joten hänen laillistamiseensa toisessa EU-valtiossa on sovellettu ammattipätevyysdirektiiviä (2005/36/EY). EU-valtioissa lääkäreiden ja erikoislääkäreiden koulutus on yhtenäistetty yhteisön säännöksillä, ja tutkinnot kuuluvat automaattisen tunnustamisjärjestelmän piiriin.

Valvira velvoitti lääkärin terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 25 §:n 2 momentin tarkoittamaan ammattitaidon selvittämiseen. Ammattitaidon selvittämisestä yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa annetun lausunnon perusteella lääkärin ammattitiedoissa ja taidoissa oli laaja-alaisia ja merkittäviä puutteita, eivätkä hänen ammatilliset tietonsa ja taitonsa olleet riittäviä lääkärin ammatin harjoittamiseen potilasturvallisuutta vaarantamatta. Lääkärin katsottiin tarvitsevan merkittävästi lisäkoulutusta. Puutteita havaittiin muun muassa potilaan kliinisessä tutkimisessa, potilaan ongelman selvittämisessä sekä johtopäätösten ja hoitosuunnitelman tekemisessä. Lääkärillä oli merkittäviä puutteita mm. tavallisimpien kansansairauksien, esimerkiksi diabeteksen ja verenpainetaudin, diagnostiikassa ja hoidossa. Hän ei hallinnut laboratoriodiagnostiikkaa ja hänen taitonsa tulkita EKG:tä oli puutteellinen. Lääkehoito vaikutti hänelle vieraalta. Valvira poisti lääkärin ammatinharjoittamisoikeuden toistaiseksi.