Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvira, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ja Lapin aluehallintovirasto järjestävät sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvontaseminaarin Oulussa 21.9.

Valvira, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ja Lapin aluehallintovirasto järjestävät sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvontaseminaarin Oulussa 21.9.

29.8.2016 12:49 / Uutinen

Valvira, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ja Lapin aluehallintovirasto järjestävät alueellisen omavalvontaseminaarin Oulussa 21.9.2016. Seminaari on suunnattu julkisen ja yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle, omavalvonnan sekä potilasturvallisuuden ja laadunhallinnan vastuuhenkilöille, muille omavalvonta-, potilasturvallisuus- ja laatutyötä tekeville, luottamushenkilöille sekä muille omavalvonnan kehittämisestä kiinnostuneille.

Seminaarin tavoitteena on selkiyttää omavalvonnan käsitettä osana toimintayksikön päivittäistä laatu- ja turvallisuustyötä ja auttaa palveluntuottajia rakentamaan omaan yksikköönsä parhaiten istuvaa omavalvontamallia. Tarkoituksena on myös tukea palveluntuottajien omavalvonnan toimivuutta ja edistää alueellista verkostoitumista ja hyvien käytäntöjen levittämistä.

Valvira ja aluehallintovirastot järjestävät vuoden 2016 aikana kolme alueellista omavalvontaseminaaria. Oulun tilaisuuden ohella seminaarit järjestetään Tampereella (19.10.) ja Kouvolassa (1.12.).

Palveluntuottajien omavalvonnan edistäminen on sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman 2016–2019 keskiössä: toimintayksiköissä tapahtuva omavalvonta on ensisijainen valvonnan muoto, jota valvontaviranomaiset tukevat ja varmistavat. On tärkeää, että toimintayksiköissä omaksutaan omavalvontakulttuuri osaksi yksikön jatkuvaa kehittämis- ja laatutyötä.

Lue lisää:

Oulun omavalvontaseminaarin ohjelma
Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma 2016–2019
Seuraa valvontaohjelman toimeenpanoa Twitterissä: #sotevalo16

Lisätietoja:

Hanna Ahonen, sosiaalineuvos
puh. 0295 209 603

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi