Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvira pitää päätöstä lopettaa synnytysten hoito Savonlinnan keskussairaalassa potilasturvallisuuden kannalta hyvänä

Valvira pitää päätöstä lopettaa synnytysten hoito Savonlinnan keskussairaalassa potilasturvallisuuden kannalta hyvänä

15.9.2014 09:19 / Uutinen

Valvira on antanut päätöksensä Savonlinnan keskussairaalan synnytysten hoitoa koskevassa asiassa. Asian ollessa vielä käsittelyvaiheessa Valvirassa Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus päätti 19.8.2014, että synnytysten hoito Savonlinnan keskussairaalassa lopetetaan 31.12.2014.

Valvira katsoo 10. syyskuuta antamassaan päätöksessä, että synnytysten lopettaminen Savonlinnan keskussairaalassa on hyvä ratkaisu potilasturvallisuuden varmistamiseksi. Valvira kehottaa Itä-Savon sairaanhoitopiiriä ottamaan huomioon Valviran esittämät puutteet ja epäkohdat, joita synnytysten hoitoon on liittynyt, sekä huolehtimaan kaikin käytettävissä olevin keinoin potilasturvallisuuden varmistamisesta niin kauan kuin Savonlinnan keskussairaalassa hoidetaan synnytyksiä. Asia ei aiheuta muita toimenpiteitä Valvirassa.

Valvira katsoo, että keskeisin potilasturvallisuutta vaarantava tekijä Savonlinnan keskussairaalassa on synnytys- ja anestesialääkärin sekä leikkaustiimin vapaamuotoinen päivystys. Valvira katsoo, että turvallinen synnytysten hoito edellyttää mahdollisuutta välittömään keisarinleikkaukseen. Se edellyttää, että synnytys- ja anestesialääkäri sekä leikkaustiimi päivystävät sairaalassa. Yleisellä tasolla Valvira toteaa, että 75 % synnytyksistä tapahtuu virka-ajan ulkopuolella. Se asettaa suuria vaatimuksia päivystysjärjestelyille.

Savonlinnan keskussairaala on Suomen pienin synnytyssairaala. Viime vuonna siellä hoidettiin 337 synnytystä. Valviran näkemyksen mukaan synnytyksiä on liian vähän ylläpitämään henkilöstön riittävää osaamista etenkin hätätilanteissa. Valvira katsoo, että osaamisen ylläpitäminen Savonlinnan keskussairaalassa edellyttäisi erityisjärjestelyjä, kuten esimerkiksi jatkokoulutusmahdollisuuksia suuremmissa yksiköissä. Sosiaali- ja terveysministeriön ”Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet” -selvityksen mukaan ns. matalan riskin synnytykset pitäisi keskittää vähintään 1000 synnytystä vuodessa hoitaviin yksikköihin.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Leena Kinnunen, puh. 0295 209 420