Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvira on todennut Esa Laihon toiminnassa monia virheitä – poliisi vastaa asian rikosoikeudellisesta selvittelystä

Valvira on todennut Esa Laihon toiminnassa monia virheitä – poliisi vastaa asian rikosoikeudellisesta selvittelystä

13.1.2014 13:45 / Uutinen

Sen jälkeen, kun käräjäoikeus 10. tammikuuta hylkäsi poliisin vaatimuksen vangita Esa Laiho taposta epäiltynä, poliisi on esittänyt julkisuudessa epäilyn siitä, onko Valviran poliisille toimittamat Esa Laihon toimintaa koskevat selvitykset tehty asianmukaisesti.

Valviran tehtävänä on valvonta-asioissa selvittää, onko potilaita hoidettu asianmukaisesti, vai onko hoidossa ollut virheitä, laiminlyöntejä tai muuta moitittavaa. Lisäksi arvioimme moitittavan menettelyn vakavuutta, ja sitä, olisiko potilaan sairauden kulku ja ennuste voinut olla toisenlainen ilman moitittavaa menettelyä.

Valvira on selvittänyt Esa Laihon toimintaa huolellisesti ja perusteellisesti. Olemme saamiemme selvitysten ja niiden yksityiskohtaisen arvioinnin perusteella havainneet Esa Laihon toiminnassa paljon epäsianmukaisuuksia, puutteellisuuksia ja virheellisyyksiä sen lisäksi, että pelkästään lääkärinä toimiminen ilman koulutusta on vakava potilasturvallisuusriski.

Olemme selvityksissämme todenneet mm., että Laihon toiminta on mitä ilmeisimmin aiheuttanut joillekin hänen hoitamilleen potilaille terveyden, tai jopa hengen vaarantumista. Laiho ei kuitenkaan yleensä hoitanut potilaita yksin, vaan hoitoon osallistuivat myös koulutetut ja kokeneet lääkärit ja sairaanhoitajat, mikä vähensi merkittävästi potilaille aiheutuvaa riskiä.

Olemme toimittaneet poliisille omat selvityksemme sitä mukaa, kun ne ovat valmistuneet, jotta poliisi voisi aloittaa rikostutkinnan Valviran selvityksissä ilmi tulleissa epäilyttävissä tapauksissa. Asian rikosoikeudellinen selvittely ja sitä varten tarpeellisen tiedon hankinta on poliisin tehtävä, ei Valviran. Poliisilla on erilainen toimivalta ja menettelytavat kuin Valviralla, ja se voi saada tutkinnassaan myös sellaista tietoa, jota Valvira ei voi hankkia.

Lisätietoja:

Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Markus Henriksson, puhelin 0295 209401

Katso myös yleinen terveydenhuollon valvontaprosessin kuvaus