Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvira on tehnyt päätöksen Kupittaan psykiatrista sairaalaa koskevassa valvonta-asiassa

Valvira on tehnyt päätöksen Kupittaan psykiatrista sairaalaa koskevassa valvonta-asiassa

22.6.2016 07:59 / Uutinen

Valvira on 15.6.2016 tehnyt päätöksen Turun kaupungin Kupittaan psykiatrista sairaalaa koskevassa valvonta-asiassa. Valvira ei ole havainnut Kupittaan psykiatrisen sairaalan suljettujen osastojen tarkastuksilla tai muussa selvityksessään sellaisia ajankohtaisia potilasturvallisuutta vaarantavia puutteita tai muita epäkohtia, jotka edellyttäisivät erityistoimenpiteitä.

Ratkaisussaan Valvira toteaa, että kahdessa tarkastuksessa (24.2.2016 ja 23.3.2016) varmistettiin akuuttien psykoosien hoidon, itsemääräämisoikeuden rajoitusten käytön sekä omavalvonnan asianmukaisuus Kupittaan sairaalan suljetuilla osastoilla. Sairaalan toiminnassa ja käytössä olevassa ohjeistuksessa havaittiin kuitenkin joitakin puutteita. Kupittaan sairaala on nopeasti korjannut tai korjaamassa tarkastuksissa ilmenneet puutteet ja epäkohdat.

Valvira myös kehottaa Turun kaupunkia huolehtimaan potilasturvallisuuden varmistamiseksi mm. siitä, että muistisairauspotilaita hoidetaan asianmukaisessa hoitopaikassa, jossa on sairauden hoidon edellyttämä osaaminen.

Valvira jatkaa yhdessä Lounais-Suomen aluehallintoviraston kanssa Kupittaan psykiatrisen sairaalan valvontaa. Jälkivalvonnassa varmistetaan, että sairaalan toiminnassa havaitut epäkohdat on korjattu. Jälkivalvonnassa huomioidaan myös Kupittaan psykiatrisen sairaalan hoidosta tehtyjen kanteluiden ratkaisuissa sekä Turun kaupungin sisäisen tarkastuksen raportissa ja poliisitutkinnassa todettavat seikat.
 

Lue lisää:

Selvitys Kupittaan sairaalan toiminnasta etenee (6.4.2016)

Valvira ja Lounais-Suomen AVI tarkastavat Turun kaupunginsairaalan vanhuspsykiatrian osaston toiminnan (19.2.2016)

Lisätietoja:

Markus Henriksson, ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos
puh. 0295 209 401
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi