Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvira on selvittänyt HUSLABin turvaneulojen uudelleenkäyttöön johtaneet syyt

Valvira on selvittänyt HUSLABin turvaneulojen uudelleenkäyttöön johtaneet syyt

12.4.2016 12:29 / Uutinen

Valvira tarkasti torstaina 7.4.2016 HUSLAB Oy:n toiminnan varmistaakseen, että HUSLAB noudattaa toiminnassaan lakiin terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista kirjattuja vaatimuksia. Tarkastuksen taustalla oli HUSLABin Kampin toimipisteessä 30.3.2016 tapahtunut näytteidenotto jo kertaalleen käytetyillä turvaneuloilla.

Valviran tarkastuksessa arvioitiin toimintayksikön ohjeistus ja menettelyt laitelain vaatimusten näkökulmasta. Toimintaohjeiden ja muiden asiakirjojen tarkastuksen yhteydessä perehdyttiin näytteenottopisteen järjestelyihin ja haastateltiin vastuuhenkilöitä ja työntekijöitä. Lisäksi käytiin läpi vaaratilannetta edeltäneet tapahtumat ja siihen mahdollisesti myötävaikuttaneet syyt. Tarkastuksessa ja muutoin saatujen tietojen perusteella todettiin myös käytetyn turvaneulan vaatimustenmukaisuus.

Tarkastuksessa käytiin yksityiskohtaisesti läpi vaaratilanteeseen johtanut tapahtumaketju ja sen taustat. Tapahtumaketjussa ei pystytty tunnistamaan yksittäistä vaaratilanteeseen johtanutta virhetoimintoa, vaan kyse on pikemminkin usean virheen kokonaisuudesta: toimintayksikön virheellisesti valitut menettelytavat käytettyjen turvaneulojen hävittämisessä, uusien turvaneulojen käyttöönotto, perehdyttämisen puutteet, huolimattomuus ja ammatilliset virheet näytteenotossa sekä toimintayksikön kiire myötävaikuttivat vaaratilanteen syntymiseen. Vaaratilanne olisi voitu välttää noudattamalla huolellisuutta jokaisessa yksittäisessä vaiheessa.

Tarkastuksen perusteella voidaan todeta, että HUSLAB on tunnistanut tapahtumaan johtaneet syyt ja ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin potilas- ja laiteturvallisuuden varmistamiseksi. Valvira ei havainnut tarkastuksessaan sen kaltaista laittomuutta, joka edellyttäisi Valviralta lakiin terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista kirjattua tutkintapyyntöä poliisille. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden osalta Valvira valvoo korjaavien toimenpiteiden toteutumista. Valvira käsittelee tapahtumaa edelleen myös terveydenhuollon toimintayksikköön ja ammattihenkilöön liittyvinä valvonta-asioina.

Lue lisää:

Valvira tekee tarkastuksen HUSLABiin tällä viikolla (5.4.2016)

Lisätietoja:

Jussi Holmalahti, johtaja
puh. 0295 209 500
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi