Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvira on päivittänyt alkoholimainontaohjeen

Valvira on päivittänyt alkoholimainontaohjeen

9.4.2014 09:25 / Uutinen

Valvira on julkaissut päivitetyn version alkoholimainontaa koskevasta ohjeestaan. Alkoholimainontaohjeen päivityksessä on huomioitu 1.4.2014 voimaan tulleet alkoholin mainontaa koskevat säädösmuutokset. Samalla ohjeeseen on lisätty uusia esimerkkejä valvontaviranomaisen ratkaisukäytännöstä.

Ohjeessa alkoholimainonnasta on esitetty Valviran näkemys alkoholilain mainontasäännösten tulkinnasta ja yleiset toimintaperiaatteet yhteneväisen valvontakäytännön toteuttamiseksi koko maassa. Ohje tarjoaa esimerkkejä ja suuntaviivoja myös alan elinkeinonharjoittajille ja mainonnan suunnittelijoille.

Alkoholimainontaa koskevat alkoholilain muutokset (152/2014) tulevat voimaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa, 1.4.2014, voimaantulleet mainontasäädösten muutokset koskevat väkevien alkoholijuomien mainontaa silloin, kun mainonta on pääsäännöstä poiketen sallittu.

Keskeisin muutos antaa väkevien alkoholijuomien vähittäismyyjille, joita käytännössä ovat Alko Oy, laiva- ja lentoyhtiöt, mahdollisuuden julkaista verkkosivuillaan yli 22 prosenttia alkoholia sisältävien väkevien alkoholijuomien vähittäismyyntihinnaston. Hinnasto on kuitenkin toteutettava siten, että kaikki saatavilla olevat juomat esitellään kuluttajille yhdenmukaisella tavalla. Väkevien alkoholijuomien mainonta on muutoin pääsääntöisesti edelleen kiellettyä.

Säännösten voimaantulon toisessa vaiheessa, 1.1.2015 alkaen, mietojen alkoholijuomien mainonta on kiellettyä yleisillä paikoilla kuten bussipysäkeillä, liikennevälineissä ja mainostauluilla. Mietojen alkoholijuomien mainonta on kuitenkin edelleen sallittua esimerkiksi festivaaleilla ja urheilutapahtumissa.

Myös arpajaisten, kilpailujen sekä kuluttajan tuottaman tai jakaman sisällön hyödyntäminen esimerkiksi sosiaalisessa mediassa mietojen alkoholijuomien mainontaan on kielletty 1.1.2015 alkaen. Mietojen alkoholijuomien televisiomainonnan kiellon aikaraja pidentyy nykyisestä kello 21:stä kello 22:een, ja mainontakielto laajenee koskemaan myös radiomainontaa samoin aikarajoituksin.

Valvira päivittää myöhemmin vuoden 2014 aikana ohjeen alkoholimainonnasta siten, että se vastaa ensi vuoden alusta voimaan tulevia säännösmuutoksia.

Lisätietoja:

ryhmäpäällikkö Kari Kunnas, p. 0295 209610

Valviran ohje alkoholimainonnasta

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote alkoholimainontasäännösten muutoksista