Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvira on merkinnyt yli 140 000 lähihoitajan nimikesuojausta Suosikki-rekisteriin

Valvira on merkinnyt yli 140 000 lähihoitajan nimikesuojausta Suosikki-rekisteriin

25.6.2018 09:27 / Uutinen

Valvira on merkinnyt 12.6.2018 automaattisesti ja maksutta sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteriin (Suosikki) ne lähihoitajat, jotka olivat 1.3.2016 terveydenhuollon ammattihenkilörekisterissä (Terhikki). Yhteensä nimikesuojauksia merkittiin 144 764 lähihoitajalle. Samalla Valvira on passivoinut nyt rekisteriin merkittyjen lähihoitajien tekemät, turhiksi käyneet hakemukset ilman erillistä pyyntöä. Yhteydenottoa Valviraan ei tarvita.

Työnantajien ja lähihoitajien tulee tarkistaa nimikesuojaus Terhikki- ja Suosikki-rekisterin yhteisestä tietopalvelusta osoitteessa julkiterhikki.valvira.fi.

Jos Terhikissä lähihoitajana 1.3.2016 olleen nimikesuojaus ei näy Suosikissa oikein tai ei lainkaan, pyydämme ottamaan yhteyttä osoitteeseen suosikki(at)valvira.fi.

Valvira palauttaa 40 euron suuruisen rekisteröintimaksun niille noin 600 kaksoisrekisteröityneelle lähihoitajalle, jotka on rekisteröity Terhikkiin 1.3.2016 tai sitä ennen ja jotka ehtivät jo rekisteröityä myös Suosikkiin. Muiden lähihoitajien osalta rekisteröintimaksua ei palauteta. Valvira on yhteydessä lähihoitajiin, joille rekisteröintimaksu palautetaan – yhteydenottoa Valviraan ei siis tarvita.

1.3.2016 jälkeen valmistuneet lähihoitajat rekisteröityvät edelleen erikseen joko molempiin rekistereihin (Terhikki ja Suosikki) tai jompaankumpaan niistä. Rekisteröintitarvetta kannattaa arvioida henkilökohtaisen tilanteen pohjalta. Molemmista rekisteröitymisistä peritään maksuasetuksen mukainen maksu. Rekisteröityä voi omalla hakemuksella, mutta rekisteröityminen voi tapahtua myös oppilaitoksen kautta.

Pyydämme välttämään yksittäistä hakemusta koskevia yhteydenottoja. Jos hakemuksessa on puutteita, ottaa Valvira hakijaan yhteyttä ennen asian ratkaisemista.

Lue lisää:

Lähihoitajien merkitseminen automaattisesti Suosikkiin - usein kysytyt kysymykset

Lähihoitajien hakemusohjeet

Kuntoutuksen ohjaajien sähköinen asiointi nyt käytössä (1.3.2018)

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki muuttuu 1.1.2018 – siirtymäaika jatkuu kesäkuun 2018 loppuun saakka (14.12.2017)

Sosiaalihuollon tehtävissä toimimisen ehtoja koskevaa verkkosisältöä tarkennettu (27.11.2017)

Sosiaalihuollon ammattioikeudet

Lisätietoja:
Jussi Holmalahti, johtaja
puh. 0295 209 500
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

Yksittäisiä hakemuksia koskevissa asioissa pyydämme tarvittaessa ottamaan yhteyttä osoitteeseen suosikki(at)valvira.fi.