Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvira on julkaissut terveydensuojelulain mukaisen ilmoitusmenettelyn soveltamisohjeen

Valvira on julkaissut terveydensuojelulain mukaisen ilmoitusmenettelyn soveltamisohjeen

12.2.2018 10:41 / Uutinen

Valvira on julkaissut terveydensuojelulain 13 §:n mukaisen sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen toimintayksikköjä koskevan ilmoitusmenettelyn soveltamisohjeen kuntien terveydensuojeluviranomaisille. Toiminnanharjoittajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle sellaisen toiminnan perustamisesta tai käyttöönotosta, josta voi aiheutua terveyshaittaa asiakkaille tai asukkaille. Kirjallinen ilmoitus on tehtävä myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta.

Terveydensuojeluviranomainen antaa ilmoituksen tekijälle todistuksen ilmoituksen vastaanottamisesta, käsittelee sen ja tekee tarvittaessa tarkastuksen. Viranomainen voi antaa ohjeita ja neuvontaa toiminnanharjoittajalle terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Jos toiminnasta todetaan aiheutuvan terveyshaittaa, voi terveydensuojeluviranomainen kuultuaan toiminnanharjoittajaa antaa tarpeellisia määräyksiä terveyshaitan poistamiseksi tai rajoittamiseksi tai, jos terveyshaittaa ei voida muutoin estää, kieltää toiminnan harjoittamisen kyseisessä paikassa.

Ohjeessa käsitellään lasten päivähoidon ja muun varhaiskasvatuksen sekä jatkuvaa hoitoa antavan sosiaalialan toimintayksikön terveydensuojelulain mukaista ilmoitusta. Terveydensuojelulain mukainen kerhoja koskeva ilmoitus tehdään myös niistä lasten ja nuorten kerhotoimintaan kuuluvista tiloista, jotka eivät kuulu varhaiskasvatuksen piiriin. Näitä kerhotiloja ovat esimerkiksi erilaiset nuorisotilat, leirikeskukset, lasten kerhot sekä sisäleikkipuistot.

Lue lisää

Terveydensuojelulain 13 §:n mukaisen ilmoitusmenettelyn soveltamisohje, sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen toimintayksiköt (pdf)

Lisätiedot:

Kaisa Mäntynen, ympäristöterveysneuvos
puh. 0295 209 613
sukunimi.etunimi(at)valvira.fi