Sisältöjulkaisija

null Valvira on julkaissut hammasamalgaamin käyttöä koskevan uuden ohjeen

Valvira on julkaissut hammasamalgaamin käyttöä koskevan uuden ohjeen

30.10.2018 08:20 / Uutinen

Uusi ohje hammasamalgaamin käyttöä koskevien kieltojen ja rajoitusten noudattamisesta on julkaistu. Valvira korostaa suun ja terveydenhuollon toimintayksiköille ja ammattihenkilöille, että niiden tulee toiminnoissaan noudattaa hammasamalgaamin käyttöä koskevia kieltoja ja rajoituksia.

Lue lisää

Hammasamalgaamin käyttöä koskevien kieltojen ja rajoitusten noudattaminen (pdf)

Taustaa

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elohopeasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta (pdf)

Lisätietoja:

Milla Wartiovaara, lakimies
puh. 0295 209 425
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi