Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvira myöntää jatkossa luvan toimia säteilyyn perehtyneenä työterveyslääkärinä

Valvira myöntää jatkossa luvan toimia säteilyyn perehtyneenä työterveyslääkärinä

23.3.2017 14:16 / Uutinen

Säteilyyn perehtyneen työterveyslääkärin pätevyydestä säädetään 1.6.2017 lukien uudella lailla. Lääkärin pitää työterveyteen perehtyneisyyden lisäksi suorittaa säteilysuojelukoulutus, jolla varmistetaan riittävä osaaminen säteilyn terveydellisistä vaikutuksista ja säteilyn riskeistä erilaisissa säteilylle altistavissa työtehtävissä. Valvira myöntää jatkossa oikeuden toimia säteilyyn perehtyneenä työterveyslääkärinä. Tähän asti terveystarkkailusta vastaavan lääkärin pätevyyden on todennut Säteilyturvakeskus (STUK) lääkärin hakemuksesta.   

Valvira alkaa myös ylläpitää verkkosivuillaan luetteloa terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (Terhikki) merkityistä, säteilyyn perehtyneistä työterveyslääkäreistä. Tällä hetkellä STUKin rekisterissä on noin 460 lääkäriä, joiden tiedot toimitetaan Valviralle. Työterveyslääkärillä, jolle STUK on myöntänyt pätevyyden, on oikeus toimia säteilyyn perehtyneenä työterveyslääkärinä vuoden loppuun saakka. Valvira ottaa yhteyttä kaikkiin rekisteröityihin työterveyslääkäreihin ja pyytää ilmoittamaan Valviralle, jos lääkäri haluaa tulla merkityksi Terhikki-rekisteriin säteilyyn perehtyneenä työterveyslääkärinä. Valvira rekisteröi STUKin rekisterissä olleet työterveyslääkärit maksutta ilmoituksen perusteella.

Uudet rekisteröinnit haetaan 1.6.2017 lukien Valvirasta. Valvira julkaisee hakuohjeet myöhemmin keväällä.

Säteilyyn perehtyneen lääkärin tehtävänä on arvioida luokkaan A kuuluvan säteilytyöntekijän soveltuvuus säteilytyöhön ennen työnteon aloittamista ja työn kestäessä. Luokkaan A kuuluvalla säteilytyöntekijällä tarkoitetaan työntekijää, joka voi työssään altistua säteilylle siinä määrin, että hänelle on järjestettävä henkilökohtainen annostarkkailu. Uuden lain tarkoittamaa säteilysuojelukoulutusta voivat jatkossa antaa yliopistot ja Työterveyslaitos. Säteilysuojelukoulutuksesta on pyydettävä STUKista lausunto, jonka tarkoitus on varmistaa, että koulutus täyttää sille asetettavat vaatimukset.

Lue lisää:

STM:n tiedote (stm.fi)

Lisätietoja:

Maarit Mikkonen, esittelijäneuvos, ryhmäpäällikkö
puh. 0295 209 561

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi