Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvira muistuttaa: Opioidien määrääminen edellyttää huolellista harkintaa

Valvira muistuttaa: Opioidien määrääminen edellyttää huolellista harkintaa

14.8.2017 09:30 / Uutinen

Opioidien käyttö on viime aikoina puhututtanut niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Kela puuttui asiaan toukokuussa ja lähetti osalle lääkäreistä parasetamolin ja kodeiinin (opioidi) yhdistelmävalmisteen määräämiseen liittyvää palautetta. Opioidien määräämisen käytännöt ovat herättäneet huolta myös Valvirassa: suuri osa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunnan tekemistä lääkärinoikeuksien rajoituksista liittyy muun ohella lääkkeiden epäasianmukaiseen määräämiseen.

Valvira muistuttaa, että opioidien ja muiden pääasiassa keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden määrääminen edellyttää hoidon lääketieteellisten perusteiden ja turvallisuuden huolellista harkintaa. Samanaikaisesti on muistettava, että potilaalla on aina oikeus hyvään kivun lievitykseen osana hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa.

Muusta kuin syöpäsairaudesta johtuvan pitkäaikaisen kivun hoidossa voidaan käyttää opioideja muiden kivunlievitysmenetelmien tukena, jos opioidilääkityksen tarve, käytön kesto ja hyödyt ja haitat sekä potilaan psykososiaalinen tilanne arvioidaan asianmukaisesti. Opioidin aloituksesta on hyvä konsultoida kipuklinikkaa, jos kiputilan syy on epäselvä, potilas on nuori, hoidosta tulee mahdollisesti pitkä tai potilaalla on psykososiaalisia ongelmia ja/tai päihdyttävien aineiden väärinkäyttöä.

Lue lisää:

Kivun hoito (Valvira.fi)

Lisätietoja:

Tarja Holi, johtaja
puh. 0295 209 400

Riitta Pöllänen, ylilääkäri
puh. 0295 209 458

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi