Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvira määrää synnytystoiminnan Oulaskankaan sairaalassa lopetettavaksi 31.3.2017 mennessä

Valvira määrää synnytystoiminnan Oulaskankaan sairaalassa lopetettavaksi 31.3.2017 mennessä

13.6.2016 12:52 / Uutinen

Valvira on 13.6.2016 määrännyt Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminnan lopetettavaksi 31.3.2017 mennessä potilasturvallisuusriskien vuoksi. Alueen synnytykset keskittynevät vastaisuudessa Ouluun ja Kokkolaan.

Synnytystoiminta Oulaskankaalla määrätään lopetettavaksi, sillä vastasyntyneiden hoito ei täytä potilasturvallisuuden ja lainsäädännön vaatimuksia. Pienistä potilasmääristä (911 synnytystä vuonna 2015, 1–2 tehostettua valvontaa vaativaa lasta kuukaudessa) johtuen sairaalassa ei kyetä takaamaan riittävää osaamista hoidon laadun ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi. Hoitohenkilökunnan resursointi vastasyntyneiden hoitoon on myös puutteellista. Oulaskangas ei pysty vastaamaan valmiudesta lapsen välittömään hoitoon ja tehostettuun valvontaan: keskeinen ongelma sairaalan vastasyntyneiden hoidossa on juuri tehostetun valvonnan puuttuminen. Valvira ei ole usean kuukauden selvitysprosessin aikana saanut riittävää selvitystä siitä, että vastasyntyneiden hoito voitaisiin saattaa Oulaskankaan sairaalassa potilasturvallisuuden ja päivystysasetuksen edellyttämälle tasolle.

Oulaskankaan synnytystoiminta voitaisiin potilasturvallisuuden turvaamisen nojalla keskeyttää välittömästi. Valvira kuitenkin katsoo, että toiminnan välitön keskeyttäminen olisi merkittävämpi potilasturvallisuusriski ja varaa kuntayhtymälle siten aikaa synnytysten hoidon järjestämiseksi.

Synnytykset keskittyvät, eniten matkasynnytyksiä pääkaupunkiseudulla

Kunnan tai kuntayhtymän on päivystysasetuksen (STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä) mukaan huolehdittava siitä, että synnytyksiä hoitavassa sairaalassa hoidetaan vähintään noin 1 000 synnytystä vuodessa. Sosiaali- ja terveysministeriö voi myöntää poikkeusluvan synnytystoiminnan jatkamiseen, mikäli palvelun saatavuus ja potilasturvallisuus sitä edellyttävät. Myös tässä tapauksessa synnytyssairaalan on täytettävä muut laatuvaatimukset (mm. välitön valmius sikiön voinnin seurantaan sekä tarvittavaan välittömään hoitoon ja tehostettuun valvontaan). Synnytykset ovat viime vuosina keskittyneet, kun kuntayhtymät ovat lopettaneet synnytyssairaaloitaan (mm. Savonlinna ja Salo) varmistaakseen potilasturvallisuuden ja tehostaakseen toimintaansa.

Pienten synnytyssairaaloiden lopettaminen ei merkittävästi lisää matkasynnytyksiä, todetaan Pienten synnytyssairaaloiden tulevaisuus -raportissa (STM/2015). Esimerkiksi Savonlinnan synnytystoiminnan lopettaminen vuoden 2015 alusta ei lisännyt alueen matkasynnytysten määrää (0 matkasynnytystä/2015), eikä muitakaan ongelmia ole esiintynyt. Salon synnytystoiminnan lopettaminen joulukuussa 2015 on sekin sujunut ongelmitta. Matkasynnytysten määrä ei riipu suoraan välimatkoista: eniten matkasynnytyksiä tapahtuu pääkaupunkiseudulla lyhyistä välimatkoista huolimatta. Nopea synnytys on myös harvoin lääketieteellinen riski. Useimmiten hätätilanne syntyy potilaan jo ollessa sairaalassa synnyttämässä.

Suomessa on tällä hetkellä 25 synnytyksiä hoitavaa sairaalaa. Laajan synnytyspalveluverkoston ylläpidon haasteena ovat paitsi alhaiset potilasmäärät myös osaavan ammattihenkilökunnan puute; esimerkiksi lastenlääkäreistä on jo pulaa monin paikoin. Myös käynnissä olevalla sote-uudistuksella voi olla vaikutusta synnytystoiminnan järjestämiseen. Nyt lausunnoilla olevassa päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenteiden uudistuksessa vaativin ympärivuorokautinen päivystys koottaisiin 12 sairaalaan.

Lisätietoja:

Leena Kinnunen, ylitarkastaja
puh. 0295 209 420
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi