Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvira lausunnossaan: robotiikan hyödyntäminen korostaa terveysteknologian roolia osana sote-palvelujärjestelmää ja sen valvontaa

Valvira lausunnossaan: robotiikan hyödyntäminen korostaa terveysteknologian roolia osana sote-palvelujärjestelmää ja sen valvontaa

13.1.2017 14:28 / Uutinen

Robotiikan täysimittainen hyödyntäminen muuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon valvontatyön luonnetta ja korostaa terveysteknologian roolia osana sote-palvelujärjestelmää, toteaa Valvira hyvinvointialan robotiikan tilannetta ja mahdollisuuksia koskevassa lausunnossaan.

Robotiikan hyödyntäminen tuo uudenlaista valvottavaa ja muuttaa valvontatyön luonnetta: mm. valitun teknologian oikean kohdennuksen ja turvallisen käytön arviointi ja valvonta lisääntyvät. Robotiikan ja automaation yleistyessä ammattimaisen käytön vaatimukset kasvavat. Henkilöstön osaamista on arvioitava monipuolisemmin. Myös laitteiden tekniset ominaisuudet monimutkaistuvat.

Kun teknologian käyttö lisääntyy, sen valvonnan merkitys osana muuta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän valvontaa kasvaa. Valvonta mahdollistaa laitteiden ja tarvikkeiden paremman ja turvallisemman hyödyntämisen toimintayksiköissä.

Laitteisiin ja tarvikkeisiin, esimerkiksi robotiikkaan, kytkeytyvät erilaiset tietojärjestelmät ja niiden hallittavuus tulevat nousemaan keskiöön myös viranomaistyössä. Laitteet, tarvikkeet, ohjelmistot ja tietojärjestelmät liittyvät yhteen ja kytkeytyvät ammattimaiseen käyttöön ja potilas- ja asiakasturvallisuuteen.

Yleinen teknologian kehitys on vauhdittanut myös hyvinvointialan teknologian tuote- ja kehitystoimintaa. Robotit ovat tuttu näky jo terveydenhuollossa esimerkiksi leikkaussaleissa, mutta tulevaisuudessa käyttö tulee lisääntymään myös sosiaalihuollossa, erityisesti vanhustenhuollossa. Lisäksi esimerkiksi diagnostiikkaan kehitetään jatkuvasti uusia tietojärjestelmiä. Alan investoinnit sekä onnistunut tutkimus- ja kehitystoiminta näkyvät taloudellisena kasvuna. Jo nyt terveysteknologian vienti on 3–4-kertainen lääketeollisuuden vientiin nähden, ja ala työllistää Suomessa noin 10 000 henkilöä.

Vaikka taloudelliset vaikutukset ovat merkittäviä, hoidon ja hoivan robotisaatioon liittyy myös haasteita. Koneet minimoivat inhimillisen virheen todennäköisyyden, mutta tekevät sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnasta toisella tavalla haavoittuvaa. Sosiaali- ja terveydenhuollossa tarvitaan monipuolista, uudenlaista osaamista.

Lue lisää:

Valviran lausunto hyvinvointialan robotiikan tilanteesta ja mahdollisuuksista (pdf)

Lisätietoja:

Hanna Toiviainen, ryhmäpäällikkö, suunnittelupäällikkö
puh. 0295 209 619
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi