Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvira lausunnossaan: Henkilöstömitoituksen tarkastelu on tärkeä osa ennakkovalvontaa

Valvira lausunnossaan: Henkilöstömitoituksen tarkastelu on tärkeä osa ennakkovalvontaa

26.5.2017 07:57 / Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto ovat antaneet iäkkäiden palvelujen laatusuositukset vuosina 2001, 2008 ja 2013. Tänä vuonna annettava Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017–2019 (luonnos) korvaa aiemmat suositukset. Laajapohjaisessa työryhmässä valmisteltu luonnos on ollut kommentoitavana Otakantaa.fi-verkkopalvelussa. Valvira pitää vanhuspalveluiden laatusuositusluonnoksen lupaviranomaisten toimintaa ja palveluntuottajan henkilöstömitoitusta koskevaa suositusta ongelmallisena, sillä se on ristiriidassa lainsäädännön kanssa.

Turvalliseen ja laadukkaaseen palveluun tarvitaan riittävä määrä osaavaa henkilöstöä

Vanhuspalveluiden laatusuositusluonnoksessa linjataan, että riittävä määrä osaavaa henkilöstöä on välttämätön edellytys turvallisen ja laadukkaan palvelun takaamiseksi iäkkäille henkilöille. Luonnoksen Laadulla on tekijänsä -luvun suosituksessa 5 (s. 15) kuitenkin todetaan, että yksityisen toimintayksikön toiminnan käynnistyessä toimilupaa myönnettäessä ko. myöntämisajankohtaan sidottu henkilöstömitoitusvaade poistetaan toimiluvista.

Valviran näkemyksen mukaan edellä mainittu suositus on ristiriidassa sekä voimassa olevan että 1.1.2019 voimaantulevaksi suunnitellun lainsäädännön kanssa: voimassa olevan lain mukaan lupaviranomaisen velvollisuutena on huolehtia, että palveluntuottaja täyttää lainmukaiset toimintaedellytykset, mm. että henkilöstön lukumäärä on riittävä palvelujen tarpeeseen ja asiakkaiden lukumäärään nähden.

Valvira katsoo, että kyseessä oleva suositus tulisi poistaa laatusuosituksesta ennen sen julkaisua.

Lue lisää:

Valviran lausunto vanhuspalveluiden laatusuositusluonnoksesta ja esitys suosituksen sisällön täsmentämiseksi (pdf)

Lisätietoja:

Markus Henriksson, ylijohtaja
puh. 0295 209 300

Esa Koukkari, johtaja
puh. 0295 209 328

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi