Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvira lausunnossaan: Erikoissairaanhoitoa keskitettäessä on tärkeää kehittää potilaan hoitoketjuja

Valvira lausunnossaan: Erikoissairaanhoitoa keskitettäessä on tärkeää kehittää potilaan hoitoketjuja

16.6.2017 08:31 / Uutinen

Erikoissairaanhoidon keskittäminen suurempiin toimintayksiköihin on lähtökohtaisesti perusteltua erikoissairaanhoidon palveluiden laadun, potilasturvallisuuden ja riittävän osaamisen varmistamiseksi, toteaa Valvira lausunnossaan luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä.

Toimintoja keskitettäessä on kuitenkin tärkeää kehittää potilaiden hoitoketjuja, jotta potilaan hoidon eri vaiheet muodostaisivat saumattoman kokonaisuuden. Tämä edellyttää myös tietojärjestelmien ja tiedonkulun aukotonta toimivuutta. Valvira toteaa myös, että asetuksessa tarkoitettujen muutosten vaikutuksia paitsi kustannuksiin myös potilasturvallisuuteen ja hoidon laatuun tulisi seurata käyttäen hyväksi eri tietolähteitä, muun muassa Potilasvakuutuskeskukselle ja valvontaviranomaisille kertyviä tietoja.

Valvira pitää ongelmallisena sitä, että asetusluonnos koskisi vain kunnallisia toimijoita. Yksityisessä terveydenhuollossa voitaisiin edelleen antaa asetuksessa tarkoitettuja erityisosaamista edellyttäviä hoitoja ja tehdä leikkauksia myös huomattavasti pienemmissä yksiköissä ja pienemmillä vuosittaisilla volyymeillä. Tämä voi joissakin yksiköissä johtaa heikompaan laatuun ja useammin ilmaantuviin komplikaatioihin, joiden hoito voi kuitenkin jäädä julkisen terveydenhuollon vastuulle.

Lue lisää:
Valviran lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä (pdf)

Lisätietoja:

Tarja Holi, johtaja
puh. 0295 209 400

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi