Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvira lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman hankesuunnitelmaluonnoksesta: erityishaasteena tilanteet, joissa lapsi ja perhe tarvitsevat useita eri palveluja

Valvira lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman hankesuunnitelmaluonnoksesta: erityishaasteena tilanteet, joissa lapsi ja perhe tarvitsevat useita eri palveluja

9.2.2016 12:34 / Uutinen

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma on yksi hallituksen kärkihankkeista. Muutosohjelman tavoitteena ovat nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut. Päämääränä on varhainen puuttuminen, joka ehkäisee myöhempää lastensuojelun tarvetta. Valvira katsoo, että tämä ei saa kuitenkaan ensivaiheessa heikentää korjaavan toiminnan resursseja. Korjaavan toiminnan resurssien supistaminen on mahdollista vasta, jos korjaavien palveluiden tarve aidosti vähenee ehkäisevän toiminnan prosesseja muuttamalla.

Valviran valvontahavaintojen mukaan erityisen suuria ongelmia liittyy tilanteisiin, joissa lapsi ja perhe tarvitsevat useita eri palveluita. Erityisesti vaikeudet lastensuojelun ja mielenterveyspalveluiden yhteensovittamisessa ovat johtaneet tilanteisiin, joissa lasten edun ja oikeuksien toteutumisessa on ollut puutteita.

Muutosohjelman onnistumisen kannalta on tärkeää, että ohjelmaan saadaan sitoutettua sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen lisäksi myös opetus- ja kulttuuritoimen toimijat, erityisesti peruskoulu. Peruskoulun rooli korostuu entisestään tämänhetkisessä turvapaikanhakijatilanteessa, sillä sen merkitys osana kotouttamista on koko turvapaikanhakijaperheelle erittäin tärkeä.

Hankeluonnoksessa mainittujen indikaattorien lisäksi ohjelman toteutuksessa kannattaa Valviran mielestä hyödyntää muita STM:n hallinnonalan indikaattoreita/mittareita. Indikaattorien kehityksessä tulee huomioida myös sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus (sote), jonka onnistuminen on muutosohjelman onnistumisen keskeinen edellytys. Valtakunnallisten indikaattorien kehitystyön yhteydessä tulee kehittää myös toimijoiden omavalvontamalleja. Indikaattorien ja omavalvontamallien kehittämisessä kannattaa tehdä laajaa yhteistyötä ja hyödyntää mm. valtakunnallisen valvontaviranomaisen, Valviran, kokemus ja näkemys.

Hankkeen suunnittelu- ja toteutusvaiheessa on otettava huomioon myös se, miten hyvien käytäntöjen jalkautus turvataan hankkeen jälkeen, jotta lapsi- ja perhepalveluiden toimintakulttuurissa ja järjestelmätasolla saadaan aikaan pysyviä muutoksia.

Lue lisää:

Valviran lausunto koskien Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman hankesuunnitelmaa (suunnitelmaluonnos 11.1.2016)

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma käyntiin (STM:n tiedote 11.1.2016)

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (STM)

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma, hankesuunnitelma (luonnos 11.1.2016) (STM, pdf)

Lisätietoja:

Hanna Toiviainen, ryhmäpäällikkö, suunnittelupäällikkö
puh. 0295 209 619
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi