Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvira laillistaa ja nimikesuojaa uudet terveydenhuollon ammattihenkilöt mahdollisimman nopeasti

Valvira laillistaa ja nimikesuojaa uudet terveydenhuollon ammattihenkilöt mahdollisimman nopeasti

20.4.2012 12:10 / Uutinen

(julkaistu 20.4.2012, päivitetty 21.5.2012)

Julkisuudessa on ollut uutisia, joiden mukaan vastavalmistuneiden lääkäreiden laillistaminen Valvirassa kestäisi jopa viikkoja. Tämä ei pidä paikkaansa. Valvira on pystynyt aikaisempina vuosina pääsääntöisesti laillistamaan valmistuneet lääkärit samana tai seuraavana päivänä hakemusten saapumisesta, lukuun ottamatta touko-kesäkuun ruuhka-aikaa. Tänä vuonna Valvira on laillistanut valmistuneet lääkärit joko samana päivänä, kun hakemukset ovat saapuneet Valviraan, tai viimeistään kahden päivän kuluessa hakemusten saapumisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut Valviralle viiden työpäivän tavoiteajan ammatinharjoittamisoikeuksia koskevien hakemusten käsittelyssä, kun kyse on säädellystä suomalaisesta koulutuksesta.

Touko – kesäkuussa terveydenhuollon eri oppilaitoksista valmistuu noin 9 000 uutta terveydenhuollon ammattihenkilöä, jotka Valvira laillistaa tai nimikesuojaa ja rekisteröi. Pyrimme silloinkin hoitamaan laillistukset ja nimikesuojaukset tavoiteajassa.

Valvira kehottaa valmistuneita terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja työnantajia tarkistamaan terveydenhuollon ammattihenkilörekisteri Terhikin julkisesta tietopalvelusta JulkiTerhikistä (http://www.valvira.fi/tietopankki/rekisterit/terveydenhuollon_ammattihenkilot/julkiterhikki ), onko henkilö merkitty rekisteriin terveydenhuollon ammattihenkilönä. Henkilö on oikeutettu toimimaan lääkärinä tai muussa laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävässä heti, kun hänet on merkitty Terhikkiin.

Terveydenhuollon ammattihenkilön tiedot näkyvät JulkiTerhikissä laillistamista tai nimikesuojausta seuraavana päivänä, vaikka henkilö ei olisi vielä saanut päätöstä postitse kotiinsa.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteilla laillistettavien terveydenhuollon ammattihenkilöiden työskentelykatkon välttämiseksi asetusluonnos. Sen mukaan tutkinnon suorittanut voisi jatkaa työskentelyä opiskelijan oikeuksin 30 päivää valmistumisen jälkeen. Asetusmuutos on tarkoitus saattaa voimaan pikaisesti.

Lisätietoja:

Johtaja Jussi Holmalahti, puh. 0295 209 500
Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Pirjo Pennanen puh. 0295 209 533