Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvira lähettää terveydenhuollon ammattihenkilön laillistamispäätöksen ainoastaan hakijalle itselleen

Valvira lähettää terveydenhuollon ammattihenkilön laillistamispäätöksen ainoastaan hakijalle itselleen

16.9.2013 13:24 / Uutinen

Valvira lähettää terveydenhuollon ammattihenkilön laillistamiseen liittyvät päätösasiakirjat ja laskun ainoastaan päätöstä hakeneelle henkilölle. Hallintolain mukaan päätös annetaan tiedoksi suoraan henkilölle, jota päätös koskee. Tiedoksi antaminen asianosaiselle varmistaa myös oikeuden esittää maksua koskeva oikaisupyyntö.

Aiemmin ammattihenkilön laillistamista koskeva päätös on hakijan pyynnöstä toimitettu työnantajalle tai rekrytoijalle.

Lisätietoja: Ryhmäpäällikkö, lakimies Maarit Mikkonen, puh. 0295 209 561