Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvira kieltää tiettyjen savukkeiden myymisen

Valvira kieltää tiettyjen savukkeiden myymisen

28.6.2017 10:32 / Uutinen

Valvira on antanut päätöksen, jolla Philip Morris Finland Oy:tä kielletään myymästä ja muutoin luovuttamasta tiettyjä ns. iceflow+ -filtterin sisältäviä savukkeita. Kielto perustuu muun muassa siihen, että tuotteissa ja niiden vähittäismyyntipakkauksissa on tupakkalain vastaisia elementtejä.

Valvira velvoittaa yhtiön vetämään pois markkinoilta sellaiset tuotepakkaukset, joiden muovikääreessä on markkinoitu uudistettuja tuotteita. Tupakkatuotteita koskee markkinoinnin täyskielto, joka kattaa kaikki toimenpiteet, joiden suorana tai epäsuorana tarkoituksena on aikaansaada tai edistää tupakkalaissa tarkoitettujen tuotteiden kulutusta ja kysyntää.

Itse savukkeet eivät päätöksen mukaan ole kiellettyjä.

Lisätietoja:

Jonna Aaltonen, lakimies
puh. 0295 209 620

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi